Lib.Ru: ¨¡«¨®â¥ª  Œ ªá¨¬  Œ®èª®¢ 
à¨ ¯®¤¤¥à¦ª¥ ”¥¤¥à «ì­®£®  £¥­âá⢠ ¯® ¯¥ç â¨ ¨ ¬ áá®¢ë¬ ª®¬¬ã­¨ª æ¨ï¬.

®¨áª: à®§  ¥à¥¢®¤ë ®í§¨ï ” ­â á⨪  „¥â¥ªâ¨¢ë Š« áᨪ  ˆáâ®à¨ï  ˆ „.>>>
[Ž‚ˆŠˆ][•¨â¯ à ¤][‘ ¬¨§¤ â][Œã§ëª ][•ã¤®¦­¨ª¨][‡ £à ­¨æ ][’ãਧ¬][ArtOfWar][”®àã¬][‡¥àª « ]
€¢â®à᪨¥ à §¤¥«ë: ‘®¢à¥¬¥­­ ï Žáâà®áî¦¥â­ ï ” ­â á⨪  ‚®¥­­ ï [koi-win-lat]
23 aug 06. 5.5Gb. ‘ ¬ ï ¨§¢¥áâ­ ï ¢ ã­¥â¥ www-¡¨¡«¨®â¥ª , ®âªàëâ  ¢ 1994. €¢â®àë ¨ ç¨â â¥«¨ ¥¦¥¤­¥¢­® ¯®¯®«­ïîâ ¥¥. •ã¤®¦¥á⢥­­ ï «¨â¥à âãà , ä ­â á⨪  ¨ ¯®«¨â¨ª , â¥å¤®ªã¬¥­â æ¨ï ¨ à, ¨áâ®à¨ï ¨ ¯®í§¨ï, Š‘ ¨ àãá᪨© ப, âãਧ¬ ¨ ¯ à èî⨧¬, 䨫®á®ä¨ï ¨ í§®â¥à¨ª , ¨ â.¤. ¨ â.¯.
 £à ¤ë:ˆ-2003,POTOP, IT-100,ˆ”-2001,Gold98
[Š ª ¯®¬®çì][Help&FAQ] [« £®¤ à­®áâ¨] [Cyrillic]
Œã§¥¨ €­¥ª¤®âë LitPortal
‡…Š€‹€: lib.ru, §¥àª «® ­  kulichki.com, waplib.ru dnipro.net tomsk.ru kuzbass.ru mlm.ru gornet.ru u-game.ru ruslib.com eunet.lv od.ua tiera.ru
®¢¨­ª¨ Lib.ru
Ž. ¬ãª. —¥à­ ï ª­¨£  (à®§ )
€.‹ § àçãª. ‚ᥠᯮᮡ­ë¥ ¤¥à¦ âì ®à㦨¥ (” ­â á⨪ )
ƒ.¥«ëå. „®¬ ¢¥á¥«ëå ­¨é¨å (à®§ )
‘.Šà¦¨¦ ­®¢áª¨©. Œ®áâ ç¥à¥§ ‘⨪á (à®§ )
Šã§­¥æ®¢, ƒ®à «¨ª. NET (” ­â á⨪ )
Š.…á쪮¢. –àã ª ª ¬¨ä®«®£¥¬  (ã¡«¨æ¨á⨪ ) • (  0k)       Ž‚›… Ž‘’“‹…ˆŸ ‚ ˆ‹ˆŽ’…Š“
 • (140 )       “‘‘Š€Ÿ ‘Ž‚…Œ…€Ÿ Ž‡€
 • (163 ) Œ¥¬ã àë —¥ç¥­áª®© ¢®©­ë
 • (144 )       “‘‘Š€Ÿ ˆ ‡€“…†€Ÿ Ž‡ˆŸ
 • (188 )       ‡€“…†€Ÿ Ž‡€
 • ( 56 )       ‡€“…†›‰ „…’…Š’ˆ‚
 • (215 )       ‘Ž‚…’‘Š€Ÿ ”€’€‘’ˆŠ€
 • (187 )       ‡€“…†€Ÿ ”€’€‘’ˆŠ€
 • (289 )       €¢â®àáª ï ¯¥á­ï ¨ àãá᪨© ப
 • (170 )       €«ì¯¨­¨§¬ ¨ £®à­ë© âãਧ¬
 • (197 )        à èî⨧¬
 • (797 ) ¨¡«¨®â¥ª  ¨§®¡à §¨â¥«ì­ëå ¨áªãááâ¢
 • (9897) ‹¨â¥à âãà­ë© ¦ãà­ « "‘ ¬¨§¤ â"
 • (8467) MP3: "Œã§ëª «ì­ë© å®á⨭£"
 • (847 ) ‡ àã¡¥¦­ë¥ ¢¯¥ç â«¥­¨ï "‡ £à ­¨æ "
 • (261 )       ‚¯¥ç â«¥­¨ï ® § £à ­¨ç­®© ¦¨§­¨
 • (106 )       “稬  ­£«¨©áª¨© ï§ëª
 • ( 53 )       Š¨­®ä¨«ì¬ë, TV, video...
 • (110 )       ‡ àã¡¥¦­ ï ப-¬ã§ëª 
 • (248 )       ž¬®à

  Ž‡€, Ž‡ˆŸ


 • (144 )       “‘‘Š€Ÿ ˆ ‡€“…†€Ÿ Ž‡ˆŸ
 • (140 )       “‘‘Š€Ÿ ‘Ž‚…Œ…€Ÿ Ž‡€
 • ( 52 )       “‘‘Š€Ÿ „Ž‚Ž…€Ÿ ‹ˆ’…€’“€
 • ( 98 )       “‘‘Š€Ÿ Š‹€‘‘ˆŠ€
 • (  5 )       ‹ˆ’…€’“€ ‹ˆ†…ƒŽ ‡€“…†œŸ
 • ( 61 )       ‘Ž‚…Œ…€Ÿ „€Œ€’“ƒˆŸ
 • (155 )       Ž‡€ 90-å - 2000-å £®¤®¢
 • (188 )       ……‚Ž„€Ÿ Ž‡€

  ‘’€ˆ€Ÿ ‹ˆ’…€’“€

 • ( 56 )       ‘’€ˆ€Ÿ …‚Ž…‰‘Š€Ÿ ‹ˆ’…€’“€
 • ( 75 )       €’ˆ—€Ÿ ‹ˆ’…€’“€
 • ( 34 )       Šˆ’€‰‘Š€Ÿ Ž‡ˆŸ

  „…’‘Š€Ÿ ˆ ˆŠ‹ž—…—…‘Š€Ÿ

 • (130 )       ‘Š€‡Šˆ
 • ( 98 )       ˆŠ‹ž—…ˆŸ  ŒŽˆ ƒŽ‘’ˆ

  Œ ¢à ᤥ« « ᢮¥ ¤¥«®.
  Œ ¢à ¬®¦¥â £ã«ïâì ᬥ«®.
  ‚ á¨«¨© ‡¢ï£¨­æ¥¢
 • ”®â® à娢ë
 • –¨ä஢®©  à娢 ˆ­­®ª¥­â¨ï €­­¥­áª®£®
 • Œ¨å ¨« €­ç à®¢: ®ä¨æ¨ «ì­ë© á ©â
 • €à娢 ‚.ˆ.‚¥à­ ¤áª®£®
 • „¬¨â਩ ƒ®à祢: ®ä¨æ¨ «ì­ë© á ©â
 • Ž«¥£ „¨¢®¢: ®ä¨æ¨ «ì­ë© á ©â
 • €­¤à¥© ‹ § àçãª, ˆà¨­  €­¤à®­ â¨: ®ä¨æ¨ «ì­ë© á ©â
 • €«¥ªá ­¤à   å¬ã⮢ : ®ä¨æ¨ «ì­ë© á ©â
 • „¬¨â਩ ‘ãå à¥¢: ®ä¨æ¨ «ì­ë© á ©â
 • ‹¥¢ „ã஢: ®ä¨æ¨ «ì­ë© á ©â
 • Š­¨¦­ ï ¯®«ª  ‚ ¤¨¬  …à订 
 • ¨¡«¨®â¥ª  «¥®¯ à¤  ‚¥è¨
 • ¨¡«¨®â¥ª  "Fort/Da" ‘« ¢ë Ÿ­ª®
 • ¨¡«¨®â¥ª  ˆå⨪ : ”¨«®á®ä¨ï
 • †¨§­ì ‡ ¬¥ç â¥«ì­ëå ‹î¤¥©
 • ¨¡«¨®â¥ª  "‘®æ¨®«®£¨ï, á¨å®«®£¨ï, “¯à ¢«¥­¨¥"
 • €à娢 ¯¥à¥¢®¤®¢ "TarraNova"
 • ‘ ©â ä ­â á⨪¨ "‹ ¢ª  Œ¨à®¢"
 • " ãª  ¨ ’¥å­¨ª "
 • à¨¢ â­®¥ ᮡ࠭¨¥ ª­¨£ LDN-KNIGI
 • ®â­ë©  à娢 „¥­¨á  ãà类¢ 
 • …¢£¥­¨© Šàë«®¢: IT-áâà ­¨æ 
 • ˆ.€«¥ªá ­¤à®¢: ®«ì§®¢ â¥«ì᪨¥ á«®¢ à¨
 • Œ®áª®¢áª ï 誮«  ¯à ¢ 祫®¢¥ª 
 • „¥âáª ï £ §¥â  "¥à¬ã¤áª¨© âà¥ã£®«ì­¨ª
 • ˆáâ®à¨ï ®â¥ç¥á⢥­­®©  ¢¨ æ¨¨
 • €à¬¨ï-„¥¤®¢é¨­ -Ž¡é¥á⢮
 • ‘«®¢ àì «¨â¥à âã஢¥¤ç¥áª¨å â¥à¬¨­®¢
 • †ãà­ « "Œ¨à Šã«ìâãàë"
 • Militera - ‚®¥­­ ï «¨â¥à âãà 
 • Psi-Project: ¤¥âáª ï ¯á¨å®«®£¨ï
 • ”€’€‘’ˆŠ€

  ‚ í⮬ ­¥â ­¨ç¥£® ­®¢®£®,
  ˆ¡® ¢®®¡é¥ ­¨ç¥£® ­®¢®£® ­¥â.
  ¨ª®« © ¥à¨å
 • (215 )       ‘Ž‚…’‘Š€Ÿ ”€’€‘’ˆŠ€
 • (187 )       ‡€“…†€Ÿ ”€’€‘’ˆŠ€
 • ( 36 )       Russian sci-fi in English translation
 • ( 17 )       ‘Ž–ˆ€‹ˆ‘’ˆ—…‘Š€Ÿ ”€’€‘’ˆŠ€
 • ( 66 )       ‡€“…†€Ÿ ”€’€‘’ˆŠ€ Ž‘‘›œž
 • ( 94 )       Š«ã¡ «î¡¨â¥«ï ä ­â á⨪¨
 • ( 20 )       žŽ ……‚Ž„Ž‚ ˆ ……‚Ž„—ˆŠŽ‚

  ˆ‘’ŽˆŸ

  ®¡®«ìè¥ ¨áâ®à¨©
  ªà á¨¢ëå ¨ à §­ëå
 • ( 36 )       ˆ‘’Žˆ—…‘Šˆ… ŽŒ€›(®â¥ç¥á⢥­­ë¥)
 • ( 16 )       ˆ‘’Žˆ—…‘Šˆ… ŽŒ€›(¯¥à¥¢®¤ë)
 • (100 )       Œ…Œ“€› ˆ †ˆ‡…Žˆ‘€ˆŸ
 • (112 )       ˆ‘’ŽˆŸ (­ ãª  ¨ £¨¯®â¥§ë)

  „…’…Š’ˆ‚›

  "ë«® ¡ë ¢¥«¨ç ©è¥© ®è¨¡ª®©
  ¤ã¬ âì"
  ‚.ˆ.‹¥­¨­, ‘‘, â.41, á.55.
 • ( 61 )       “‘‘Šˆ‰ „…’…Š’ˆ‚ ˆ Ž…‚ˆŠ
 • ( 56 )       ……‚Ž„›… „…’…Š’ˆ‚›
 • ( 38 )       ‡ ª®­ë,  ªâë, ¯®áâ ­®¢«¥­¨ï

  Š“‹œ’“€, ...‘Ž”ˆŸ, ...‹ŽƒˆŸ...

 • ( 51 )       Š“‹œ’“€
 • ( 70 )       ”ˆ‹Ž‘Ž”ˆŸ
 • ( 64 )       ‰Žƒ€
 • ( 79 )       ‡Ž’…ˆŠ€
 • (  8 )       €‘’Ž‹ŽƒˆŸ
 • (  8 )       …‹ˆƒˆŽ‡€Ÿ ‹ˆ’…€’“€
 • ( 22 )       "„¨ «¥ªâ¨ç¥áª¨¥" ª­¨£¨
 • (167 )       Ž‹ˆ’Ž‹ŽƒˆŸ
 • ( 67 )       ‘ˆ•Ž‹ŽƒˆŸ
 • ( 37 )       ¥©à®«¨­£¢¨áâ¨ç¥áª®¥ ¯à®£à ¬¬¨à®¢ ­¨¥
 • ( 65 )       ãª®¢®¤á⢠ ¯® ¯à¨ª« ¤­®© ¯á¨å®«®£¨¨

  €“—€Ÿ ˆ “—…ˆŠˆ


 • ( 37 )       ‚§à®á«ë¬ ® ¤¥âïå
 • ( 44 )        ãç­®-¯®¯ã«ïà­ ï «¨â¥à âãà 
 • (  5 )       ‘«®¢ à¨
 • ( 28 )       “祡­¨ª¨
 • ( 18 )       à¨à®¤®¢¥¤¥­¨¥ ¨ §®®«®£¨ï
 • ( 19 )       Œ¥¤¨æ¨­áª ï «¨â¥à âãà 
 • (  5 )       ¨¡«¨®£à ä¨ï (­ ãª  â ª ï)
 • (  7 )       ‘¯®à⨢­ ï «¨â¥à âãà 
 • ( 21 )       ãåãç¥â, 䨭 ­áë, ¡ ­ª¨

  UNIX'Žˆ„€Œ ‚‘…• ‘’€

  "…áâì ¬­®£®¥ ­  ᢥâ¥, ¤à㣠ƒ®à æ¨®,
  ç⮠祫®¢¥ªã §­ âì ­¥ ¯®«®¦¥­®".
  ƒ ¬«¥â

 • ‘¯à ¢®ç­¨ª ­ ç¨­ î饣® Unix'¨áâ 
 • Š­¨£¨ ¯® Unix ­  àãá᪮¬
 • Š«ã¡  áâ®ïé¨å Unix'®¨¤®¢
 • ‡ ¯¨áª¨ Web-¬ áâ¥à 
 • Security ¨ firewall'ë
 • ’¥å­¨ç¥áª¨¥ à㪮¢®¤á⢠
 • “—…ˆŠˆ Ž Žƒ€ŒŒˆŽ‚€ˆž, C, C++

  Ž†ˆ„€…’‘Ÿ

  They might or they might not,
  You never can tell with bees.
  Winnie-the-Pooh.
  „¬¨â਩ ƒãá à®¢ "‡  ç¥à⮩ ¬¨«®á¥à¤¨ï" ˆ ¤à㣨¥ ª­¨¦ª¨, ¯¥à¥ç¨á«¥­­ë¥ §¤¥áì ‚ëáâ ¢¨âì ®æ¥­ª¨ å¨â¯ à ¤  ¢ ®£« ¢«¥­¨ï ª â «®£®¢ ‘¯«îé¨âì ª®à­¥¢ãî áâà ­¨æã ¤® 10 Kb
 • ‘ 1994 £®¤  ¡¨¡«¨®â¥ª  ­¥ ¬¥­ï«  ¤¨§ ©­. ˆ ­¥ ¯« ­¨àã¥â. ‘¯¥æ-guestbook: €­­®â æ¨¨ ª ª­¨£ ¬. ãª¨­¨áâ¨ç¥áª®-®¡¬¥­­ë© "¬ £ §¨­" Œ®¦¥â, ¥é¥ ª®£® ¯®á®¢¥âã¥â¥?

  •Ž’…‹Ž‘œ › „Ž‘’€’œ

  "‘®¡à âì ¢á¥ ª­¨£¨ ¡ë ¤  ᦥçì!"
  ƒà¨¡®¥¤®¢


  Ž« ä ‘âí©¯«¤®­, ‘â ­¨á« ¢ „룠â "ãâ¥è¥á⢨ï", €à­®«ì¤ Š §ì¬¨­ "’¥®à¨ï ¨­â¥««¥ªâ "
 • € §¤¥áì ¯®¦¥« ­¨ï ç¨â â¥«¥© ¡¨¡«¨®â¥ª¨

  ˆ‹ˆŽ’…Š€ž, ‘‹“†…Ž…

  "…¤¨­á⢥­­®¥, çâ® ­ ¤¥¦­¥¥,
  祬 ¬ £¨ï - í⮠⢮¨ ¤àã§ìï".
  Œ ª¡¥â
 • ‹¨â¥à âãà­ë¥  àå¨¢ë ¢ ˆ­â¥à­¥âe
 • «¥ªâà®­­ë¥ ¡¨¡«¨®â¥ª¨, ®¡ê¥¤¨­ï©â¥áì
 •  §­®®¡à §­ë¥ ⥪áâë
 • …᫨ 㠂 á ¥áâì çâ® ¯®«®¦¨âì ¢ "¬®î ¡¨¡«¨®â¥ªã"
 • Ž ¯à ¢ å, à §à¥è¥­¨ïå, copyright

  ‘’€’ˆ‘’ˆŠ€

  Big browser is watching you.
  ‘â à訩 à â

    1 Oct 2003 ¡¨¡«¨®â¥ª  ᮤ¥à¦¨â 4000Mb/21200 èâ. ⥪á⮢ëå ¨ 400Mb/37000 èâ. ¯à®ç¨å ä ©«®¢. . ‘â â¨á⨪®© § ä¨ªá¨à®¢ ­® á 1 ¯® 30 ᥭâï¡àï: . Uniq.hosts - 42,000 . ‚ᥣ® ¢ë¤ ­® ¤®ªã¬¥­â®¢ - 25,800,000 . Total traffic - 1,200 Gb
  Visitors: 1994 Dec:18, 1995 Oct:750,930,1300, 1996:1500,1900,2600,2900,3300,4100,5200,5200,6000,7000,11000,6500, 1997:10800,10300,6000,6000,6500,6100,4000,4000,4000,6200,8800,12600 1998:14000,11200,13900,,7700,18000,,,29500,32500

  ó×ÉÄÅÔÅÌØÓÔ×Ï Ï ÒÅÇÉÓÔÒÁÃÉÉ
  ÜÌÅËÔÒÏÎÎÏÇÏ óíé 77-20625

  Home: http://www.eunet.lv/~moshkow/
  Mail: moshkow@systud.msk.suHost: www.eunet.lv