Оцените этот текст:


---------------------------------------------------------------
 Subject: от Дмитрия Громова
 E-Mail: f_oldie@guru.cit-ua.net
  Date: 08 Jan 1998
  http://www.sf.amc.ru/oldie/
  http://www.fantasy.ru/oldie/
---------------------------------------------------------------
  Применена транслитерация:
Росi"©"  - Ставится то же латинское "i".
спонука"╨" - Ставится то же русское "е".
---------------------------------------------------------------

   В одному з останнiх за минулий рiк чисел московського
"Книжного обозрения" подаеться перелiк десяти найпопулярнiших
росiйських письменникiв-фантастiв, в якому фiгуруе такий собi
химерний Генрi Лайон Олдi. Це повiдомлення навряд чи зворушить
серця авторитетних украiнських свинопасiв вiд лiтературноi
критики, якi свято вiрять у нiкчемнiсть сучасноi росiйськоi
лiтератури. Та й астральне дистанцiювання вiд Росii спонукае
вiтчизняних письменникiв тричi плювати через лiве плече на всi
iхнi досягнення, рейтинги, тиражi й гонорари. Тiею ж таки
метафiзичною зневагою нашi  iнтелектуали  обгортають  свiт
росiйськомовноi лiтератури в Украiнi. Втiм, кожен, хто схоче
зазирнути  за  паркан  власних  лiтературно-патрiотичних
упереджень,  принаймнi  здивуеться, наскiльки вiдрiзняеться
"потойбiччя" вiд коханоi халепи, що в нiй радiсно бовтаеться
сучукрлiтпроцес. Письменники, яких полум'яно iгнорують нашi
лiтературнi мас-медiа, замiсть того, щоби просити у СПУ дотацiй
на створення власноi резервацii, е улюбленцями росiйського
читача, з чого й живуть.
   Генрi  Лайон  Олдi  --  харкiв'янин, точнiше -- два
харкiв'янина: Олег Ладиженський i Дмитро  Громов.  Фаховi
письменники-фантасти  (жанр,  в якому працюють Олдi важко
означити, а тому здебiльшого iхнi романи зараховують  до
напрямку фентезi). Нечлени Спiлки письменникiв Украiни. За
останнi два роки в Росii видано пiвтора десятки iхнiх книжок.
Минулого року роман Олдi "Пасерби восьмоi заповiдi" здобувся на
одну з найвпливовiших росiйських лiтературних  премiй  --
"Странник".
   Отже,  я  пропоную  на вашу увагу розмову з Олегом
Ладиженським -- одним з найвiдомiших украiнських письменникiв в
Росii, а вiдтак -- майже незнаним в Украiнi.


   -- Ви усвiдомлюете себе творцем масовоi лiтератури?

   -- Нi, про яку масову лiтературу можна говорити з нашими
накладами? Масова книжка -- це хоча б сто тисяч примiрникiв. А
ми взагалi починали з того, що видавалися на власний кошт.

   -- Ви щось заробляли на цьому?

   -- Нi, просто нiхто нас не друкував. ╡ не лише нас --
вiтчизнаних фантастiв вцiлому.

   -- Зацiкавлення сучасною лiтературою в Росii зростае чи
застигло на певному рiвнi?

   --  Читають...  Принаймнi,  видавництва  працюють все
потужнiше. Значить, книжки розкуповують. Думаю, телебачення
помре ранiше, нiж книги. Це прогноз Брюса Стерлiнга -- менi
здаеться, що вiн не помиляеться.

   -- Але ж дiйснiсть наштовхуе на протилежнi думки.

   -- Книжки друкували, друкують i будуть друкувати.

   -- Ви не вiрите у майбутне реалiстичноi прози?

   -- Реалiстична лiтература матиме хорошi перспективи, якщо
не збочуватиме на вже вiдпрацьований матерiал: побиття мертвого
лева i ниття, як же було погано за радянськоi влади. Вже
набридли всi цi спогади, мемуари, Довлатов... Не варто також
знову опускатися в андеграунд -- це непоганий двигун, але дуже
сумнiвний як постiйна лiтературна метода. Натомiсть фантастика
-- спосiб мислення. Я не вмiю писати суто реалiстичну прозу,
без "вiдступiв". Це як перець у борщi, як незвичний погляд на
реальнiсть. А де фантастика в "Пасербах восьмоi заповiдi"? В
тому, що там бiгае якась iстота, котра називае себе дияволом?
Ну, назвемо його просто божевiльним. Фантастика -- поняття
вiдносне.

   -- Ваше ставлення до постмодернiзму.

   --  Колись  Андрiй  Лазарчук  на запитання, що таке
постмодернiзм, вiдповiв: "Постмодернiзм -- це гiвно". Доволi
цiкаве визначення... Я не знаю, що таке постмодернiзм. Але
дехто з критикiв стверджуе, що ми -- представники цього
напрямку.

   -- У "Пасербах восьмоi заповiдi", де дii вiдбуваються у
польських Татрах, ви доволi впевнено змальовуете реалii 18-го
столiття , -- зi знанням вiдповiдноi лексики, етнографiчного
матерiалу. Звiдки така поiнформованiсть? Чи це лише властиве
фантастам вiльне поводження з реалiзмом?

   --  З одного боку, можу сказати, що книжки розумнi
прочитав, пiдняв довiдковий матерiал, переглянув кiнострiчки,
живопис, прочитав вiршi тiеi доби, намагався вслухатися в мову.
З iншого боку, такi речi якраз самi приходять. Себто, спочатку
пишеш, а потiм дивуешся, звiдки це все знаеш.

   -- В цьому романi ви доволi вiльно трактуете персону
диявола, синтезуючи його "новий iмiдж".

   -- Свого часу в католицькiй теологii постало таке питання:
хто знаходиться в пеклi й раю, якщо Судного дня ще не було? Хто
взяв  на себе право судити? Тож Папi Римському довелося
констатувати, що нi в раю, нi в пеклi немае жодноi душi.
   Людина може бути гiрша за будь-якого диявола. Неможливо
вигадати таку шкоду, що ii мiг би заподiяти диявол, а людина --
нi. Тому наш диявол - це людина. Колишня. Без рiг i копит. ╡
називаеться вiн Великий Здрайця, себто -- великий зрадник. Мiж
iншим, концепцiя диявола як носiя зла у Бiблii вiдсутня.
Натомiсть нам хотiлося збагнути: чи можна пожалiти диявола,
врятувати його.

   -- Ви вiрите в те, що диявол надаеться до рятування?

   -- Я не буду вiдповiдати на це запитання. Автор говорить
книжками. Крiм того, читацьке сприйняття не завжди збiгаеться з
позицiею письменника. Хiба можна стверджувати, що раз у книжцi
розповiдаеться про дурнiв, то й сам автор -- дурень?

   -- Саме тому й запитую.

   -- Не скажу.

   -- Стiвен Кiнг проголошуе, що мае на метi залякати читача.
Як ви ставитеся до такоi "теорii лiтератури"?

   -- Кiнг пожартував. Коли читаеш третiй його роман -- вже
не страшно. Цiкаво чи нецiкаво -- iнше питання. От, наприклад,
харкiвський письменник Андрiй Дашков пише так, що волосся на
головi дибки стае. У порiвняннi з ним Кiнг як "залякувач" --
наiвна дитина. Та й навiщо читача лякати? Просто е письменники,
якi хочуть, щоби читач сприймав iх емоцiйно, а е такi, що
вимагають  вiд читача iнтелектуальноi участi, самостiйного
творення висновкiв. Нам завжди здавалося, що цi завдання варто
поеднувати.

   -- В чому полягае призначення письменника?

   -- Розповiдати iсторii. В нормальному селi повинен бути
свiй оповiдник, до якого вечорами приходили би люди, щоби,
вислуховуючи оповiдi про богiв i героiв, з'ясувати для себе, що
вбивати ближнього не варто, що кохати i гвалтувати -- рiзнi
поняття. ╡ все це вiдбуваеться ненав'язливо, без прямолiнiйних
моралiзувань.

   -- Ваше ставлення до моралi.

   -- Я погано розумiю мораль суспiльства. Для мене це
своерiдне мiрило: що я можу робити i чого не можу.

   -- Ви ототожнюете себе з власними лiтературними героями?

   -- Коли я вдаюся до такого порiвняння, виходить щось схоже
на вирiзання силуету: ось я, а ось герой -- ми складаемося, i я
починаю  або себе обтесувати, або героя. Себто, будь-якi
ототожнення бiльш нiж проблематичнi.
   Втiм,  людина може обтесати себе до невпiзнаваностi.
Наприклад, вдень ви ходите на роботу i розвантажуете вагони, а
ввечерi заявляете: я -- ельф! У мене i вуха гострi, i розмовляю
я незрозумiлою мовою.

   --  У  двадцятому столiттi лiтература ледве встигала
продукувати актуальних героiв, починаючи вiд пост-детективних
iнтелектуалiв аж до...

   -- "Мiцного горiшка" у виконаннi Брюса Вiлiса. Кожна доба
потребуе свого героя. Не могли американцi обiйти щелепи i м'язи
Арнольда Шварцнегера. Мiж iншим, звернiть увагу, iхнi теперiшнi
героi -- не надто вродливi, проте мужнi. А якихось 30 рокiв
тому iхне суспiльство потребувало спокусливих i витончених
чоловiкiв.

   -- А який герой, на вашу думку, потрiбен сьогоднiшньому
середньому украiнцевi?

   -- Напевно, можна розмiрковувати про нового героя для,
скажiмо, бiльшоi частини  слов'ян,  втiм...  Вiн  ще  не
сформувався.  Пошуки  тривають.  Найлегше  -- культивувати
голiвудськi зразки.

   -- Чи завжди останнiй написаний вами роман здаеться вам
найкращим?

   -- Так, переважно. Поки не мине трохи часу.

   -- У вас е романи, про якi не хотiлося би згадувати?

   -- Намагаемося писати так, щоби уникнути сором'язливих
спогадiв. Поки що вдаеться. Це як iжа: один роман -- як обiд з
трьох страв, iнший -- як келих шампанського з шоколадкою. Тож
не варто сподiватися, що шампанське з шоколадом втамуе голод, а
╢рунтовний обiд посприяе iнтимному спiлкуванню. ╞жа мае рiзне
призначення.

   -- Даруйте за неофiтське запитання, але як ви пишете у
спiвавторствi?

   -- Менi щоразу доводиться про це розповiдати... Наш
приклад -- не рецепт. Спочатку у когось виникае задум, частина
iдеi, яскравий епiзод, словом -- щось. Ось тодi ми починаемо
ходити: беремо по пляшцi Пепсi й накручуемо мiстом круги,
говоримо,  вигадуемо якiсь сюжетнi й структурнi навороти,
дiалоги. Це може тривати два тижнi, може -- два мiсяцi. Коли
кiстяк вже починае обростати м'ясом, тодi ми сiдаемо писати.
Працюемо окремо: я в себе вдома,  Дмитро  --  в  себе.
Домовляемося, кому що хотiлося би писати, потiм -- обмiнюемося
написаним i кожен працюе з текстом спiвавтора. Потiм пишемо
далi, мiняемося, складаемо докупи. Постiйне взаемне вичитування
призводить до того, що готова рiч проходить через дванадцять
редактур.

   -- Найшвидшi темпи написання роману.

   -- Три мiсяцi. Найповiльнiшi -- рiк з хвостиком.

   -- Вiд чого залежить швидкiсть написання роману?

   --  Початок завжди йде повiльнiше, фiнал -- швидше.
Потрiбно пiдняти багато матерiалу. Коли писали останнiй роман
-- "Чорний баламут", -- де розповiдаеться про Крiшну (тiльки не
про того, якому моляться крiшнаiти, а про того, котрий жив
чотири тисячi рокiв до нашоi ери, як написано в Махабхаратi),
нам довелося мало не санскрит вивчити. Рiк ми писали роман
"Герой повинен бути сам", бо копалися в Стародавнiй Грецii.
Щоправда, комп'ютер пришвидшуе роботу -- суто технiчно.

   -- Якi у вас комп'ютери?

   -- У мене -- гiрший, у Дмитра -- кращий, -- за взаемноi
згоди, бо вiн пiд'еднаний до мереж. Тому в нього -- двохсотий
Пентiум, у мене -- четвiрка з сотим процесором.

   -- Якби не лiтературна дiяльнiсть, в який спосiб ви б
заробляли грошi?

   -- Дмитро -- доволi непоганий хiмiк, який не пiшов на
захист кандидатськоi дисертацii, бо ми якраз писали роман. Я --
театральний режисер i тренер карате. Останнiм досi займаюсь, --
свого часу судив мiжнароднi змагання, чемпiонат колишнього
Союзу. Себто, мiг би тепер стати, наприклад, функцiонером вiд
карате.

   -- Чи знаете ви ще письменникiв, якi би поеднували
лiтературну працю з карате?

   -- Так, у Роджера Желязни -- коричневий пояс, у Барбари
Хамблi -- чорний.

   -- Розкажiть коротко про вашу спортивну бiографiю.

   -- Ще в дитинствi менi подобалися единоборства -- займався
фехтуванням i став кандидатом у майстри спорту, потiм --
дзюдо... А коли потрапив до школи карате, то вже там i
залишився.

   -- Себто, ви тренувалися ще "в пiдпiллi"?

   -- Так. Ми переховувалися. Мали проблеми з мiлiцiею.

   -- Що таке модна лiтература?

   -- Трiлери. Також доволi популярна сумiш фантастики i
бойовика. Слов'янське фентезi, де бiгають  рiзнi  перуни,
свароги, дажбоги, волхви ганебнi, всiлякi ╡вани на сiрих вовках
тощо. Втiм, цi жанри швидко вiдiйдуть на третiй план.

   -- Як довго протримаеться мода на фентезi?

   --  Чистий жанр фентезi залишиться для шанувальникiв
Конана. Але це навiть не жанр. Досi ще нiхто не сформулював, що
таке фентезi.

---------------------------------------------------------------
   Iнтерв'ю Михайла Бриниха
   © 1998

Last-modified: Mon, 09 Feb 1998 08:23:58 GMT
Оцените этот текст: