( /POEZIQ/MARSHAK/marshak4.txt )


 • . . ; ; ;
 • -
 • BE
 • -
 • -
 • -
 • ,
 • -
 • ?
 • II
 • -
 • " "
 • ,
 • x x x
 • x x x
 • ""
 • -
 • !
 • x x x
 • x x x
 • HO
 • - ""
 • x x x
 • x x x
 • x x x
 • x x x
 • ?
 • x x x
 • x x x
 • !
 • x x x
 • x x x
 • x x x
 • x x x
 • x x x
 • x x x
 • x x x
 • x x x
 • x x x
 • x x x
 • x x x
 • x x x
 • x x x
 • x x x
 • x x x
 • x x x
 • x x x
 • x x x
 • x x x
 • x x x
 • x x x
 • x x x
 • x x x
 • x x x
 • x x x
 • -
 • x x x
 • x x x
 • .
 • ..
 • -
 • ,
 • ?
 • x x x
 • x x x
 • ?
 • x x x
 • x x x
 • x x x
 • 1844
 • 1849
 • ...
 • x x x
 • x x x
 • x x x
 • x x x
 • " "
 • " "
 • , ,
 • N 27
 • ,
 • ", !"
 • ?
 • ?
 • " "
 • ""
 • "
 • -
 • ,
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • A
 • -
 • ?
 • !
 • ,
 • x x x
 • -
 • x x x
 • (. )
 • 1 .
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 6.
 • -
 • x x x
 • -
 • () ,
 • x x x
 • -
 • x x x
 • ?
 • x x x
 • x x x
 • -

 • Size: 612577 bytes
  Last-modified: Thu, 03 Nov 2005 18:41:11 GMT

  40: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]