( /RUFANT/MOSHKOVSKIJ/5inzvezdolet.txt )


 • .
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7. ?
 • 8.
 • 9.
 • 10. , !
 • 11. !
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15. - !

 • 17.
 • 18. ,
 • 19. " ... "
 • 20. " , ... "
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 28. " ! "
 • 26. ,
 • 27.
 • 28.
 • 29.
 • 30.
 • 31. , , ...

 • Size: 267500 bytes
  Last-modified: Sat, 29 Apr 2000 16:20:51 GMT

  40: [1][2][3][4][5][6][7]