´ă╠┴Î╠┼╬╔┼ Ă┴╩╠┴ ( /SONGS/trex.txt )


 • Mark Bola­. "ď'Rex"

 • ═etal gurÚ
 • ═ystic lad§
 • Rock o­
 • ďhe slider
 • Îaby boomerang
 • Spaceball ricochet
 • Îuick macka­ň
 • Rabbit fighter
 • Îaby strangň
 • Îallrooms of mars
 • Ëhariot chooglň
 • ═ain ma­

 • Dandy in the underworld
 • Ërimson moo­
 • Universň
 • I'm a fool for you, girl
 • I love to boogiň
 • Visions of domi­´
 • Jason b. sad
 • Groove a littlň
 • ďhe soul of my suit
 • ╬ang-ups
 • Ďain and lovň
 • ďeen-riot structurň

 • Size: 14728 bytes
  Last-modified: Mon, 23 Nov 1998 13:54:06 GMT