Ocenite etot tekst:

                 - 2 -


_______________________________________________________________________
  Naimenovanie Vysota, Kategoriya     CHto soedinyaet
   perevala     m  leto
-----------------------------------------------------------------------
    1     2     3          4
-----------------------------------------------------------------------
               ZAPADNYJ KAVKAZ
              3.Teberda, CHhalta
              3.1.Glavnyj hrebet
   Saamova   3450  3B ld-sk    led.Alibek (r.Alibek) - r.CHhal-
                    ta-Dzyh (r.CHhalta). Zapadnee
                    v.Alibek-bashi

        3.2.Korotkie severnye otrogi Glavnogo hrebta
   Dombajskoe  3200  2B ld-sk    r.Ptysh - r.Bu-³l'gen. Mezhdu
   sedlo               v.Dombaj-³l'gen i v.M.Dombaj-
                    ³l'gen

             3.4.Teberdinskij hrebet
   Kichi-aush   2700  n/k tropa   verh.r.Muhu (r.Teberda) - verh.
                    r.Kichi-Marka (r.Ullu-Marka, r.
                    Aksaut). V 2 km yuzhnee per.Muhu
   Toguz-kel'- 3230  1A* os     verhov'e r.Kichi-Marka - r.Azgek
   bashi                0,2 km yuzhnee v.Toguz-Kel'-bashi
   Kichi-Marka  3300  2A sn(ld)-os  led.Kichi-Marka (r.Kichi-Marka -
                    led.Azgek (r.Azgek)
   Dzhuguturlyuchat 3400 1B ld-os    led.Azgek (r.Azgek) - ur.Dzhugu-
                    turlyuchat (2-j pr.pritok r.Ullu-
                    Marka)
   Hadzhibej C. 3350  2A os-sk-sn  led.Hadzhibej (r.Hadzhibej) - 1-j
                    P.pritok r.Ullu-Marka.Osen'yu 2A*
   Marka-bashi  3400  2A sn(ld)-os  V.vetv' led.Ullu-Marka - r.Kichi-
                    Teberda. Osen'yu 2A* ld-os

             3.5.Kyshhadzherskij hrebet
   Kyzylaush   2900  n/k tr-os   r.Kichkinesu - r.Kendelensu
   Talabashi   2400  n/k      r.Nazlykol - r.Teberda

                 - 3 -

-----------------------------------------------------------------------
    1     2     3          4
-----------------------------------------------------------------------
              3.6.Dautskij hrebet
   Neftyanik   3250  1B* sn-sk   bezym.led. (led.Daut, r.Daut) -
                    r.Trehozernaya (r.Mahar)

              3.8.CHhaltskij hrebet
   Hamsun    2730  1B sk     r.Adange - r.Amtkel
   Amtkel Verhn.2750  1B sk-tr    r.Tajmas (r.CHhalta) - r.Amtkel
   Tajmas Z.  2700  1A sn-os    r.Tajmas - r.Amtkel
   Tajmas V.  2700  1A sn-os    r.Tajmas - pastusheskaya tropa po
                    YU.sklonam CHhaltskogo hr.
   SHhapidzga  2700  1A       r.Tajmas - r.Sibista

                4.Gvandra
              4.1.Glavnyj hrebet
   Tikaush    3400  2B* ld-sk   led.Indryukoj (r.Z.Kichkinekol,
                    r.Indryukoj) - ur.Asar-Rchapara
                    (r.Saken)

              4.5.Kodorskij hrebet
   Marchichi   3000  1A* sn(ld)-os 1-j L.pritok r.Saken - r.Chvan-
                    dyr (r.Nenskra)
   SHaraj    3150  1B* sn(ld)   r.SHaraj (r.Saken) - r.Memul
   Darchni    2700  n/k      r.Alkopsta - r.CHamhar (r.Nensk-
                    ra)
   Hodzhal    2950  2A sk-ld    r.Alkopsta - r.CHamhar
   CHahmar    2700  1B sk-ld    Hodzhal'skie led. (r.CHahmar) -
                    r.B.Hodzhal (r.Galidzaga)
   |rgdzaashira 2580  1A       oz.Okro-Ckali (r.CHamhar) -
                    r.Larakvakva (r.Inguri)
   Buhundzhara  1700  n/k      r.Larakvakva (r.Inguri) -
                    r.Galidzga
   Alkopsta   2800  1B sk-ld    r.Alkopsta - r.Muzkvara (r.Ga-
                    lidzga)
   ZHeltye skaly 2750  1B sk     r.Alkopsta - Hodzhal'skie led.
                    (r.Alkopsta)
   Cirni-Kodzh  2600  1A os     r.Alkopsta - r.Kabirvashkvara
   Vysokij   2850  1A os-tr    P.istok - Sr.istok r.Kabirvash-
                    kvara


                 - 4 -

-----------------------------------------------------------------------
    1     2     3          4
-----------------------------------------------------------------------
   Kabirvash YU. 2700  1A os     Sr.istok r.Kabirvashkvara -
                    r.Muzkvara
   Kabirvash-  2650  1A sk-os    Sr.istok - L.istok r.Kabirvash-
   Derikvara             kvara
   Kuniashta   2650  1A tr-os    r.Mokva - r.Avichikva (r.Galid-
                    zga)
   Derikvara  2680  n/k      L.istok r.Kabirvashkvara - r.
                    Mokva
   Mezhozernyj  2700  1A os     r.Kabirvashkvara - r.Aduada
   Aduada    2700  1A os     r.Aduada (r.Butyhah) - r.Mokva
   Butyhah   2600  n/k      r.Butyhah (r.Mramba) - r.Mokva

              CENTRALXNYJ KAVKAZ
               1.Priel'brus'e
             1.1.|l'brus i ego otrogi
   Pastuhova  3720  1B* sk-os   r.Kyukyurtlyu - r.Bityuktyubekol

      1.3.Glavnyj hrebet (ot CHiperazau do YUsen'gi Uzlovoj)
   Neva     3600  3A ld-sk    led.CHegetkara (r.Azau) - led.
                    Medvezhij (r.Donguzorun)
                    Vostochnee v.CHiperazau

           1.7.Severnyj otrog v.Donguzorun
   ZHemchuzhina  3800  3A ld     led.Kukutaj Z. (r.Baksan) -
   Primor'ya (Kukutaj)         led.YUsen'gi (r.YUsen'gi)
                    mezhdu v.B. i M.Kukutaj

         2.Adylsu, Adyrsu, CHegem, Lekzyr, Tviber
          2.5.Kargashil'skij hr. i ego otrogi
   Koru Z.   3850  1B sn-os    led.YUzh.Bulungu - led.Zap.Koru
                    (r.Ullukurchhu)
   SHaursal   4300  2B sn-ld    led.SHaurtu - led.Salynanchiran
                    vost. v.SHaurtu

          2.9.Hrebty Svetgar, Asmashi, Gvalda
   Mar'yana   3700  3A* sk-ld   led.Murkvam - led.Lekzyr
                 - 5 -

-----------------------------------------------------------------------
    1     2     3          4
-----------------------------------------------------------------------
       3.Bezengi, Caner, Halde, Mizhirgi,Dyhsu, SHhara
        3.1.Glavnyj hrebet (ot Ortokary do SHaritau)
   Otrog    3850  2B sn-ld    led.S.Nuakuam - led.S.SHharskij
   Cana     3000  n/k tr     r.Koruldash - r.Zesho. CHerez
                    yuzhnyj otrog v.Ajlama

             3.10.Svanetskij hrebet
   Vahushti 1  3800  2B sn-ld    led.YU.Ajlama - led.YU.Nuamkuam
                    sev. v.Vahushti
   Vahushti 2  3700  2A sn-ld-os  led.YU.Nuamkuam - pr.pritok r.
                    Korel'dash
   Vahushti 4  3200  n/k tr-os   r.SHhara - pr.pritok r.Korel'dash

                4.Digoriya
   |dena YUzh.  3610  2B       led.Z.|dena - led.V.|dena
   Avs     3660  2B       led.Z.|dena - led.V.|dena
                    sev. v.|denamta
   |lektron   3400  2B (2A)    led.Z.Cagardor - led.V.Cagardor
   Nejtron   3580  2B       led.Z.Cagardor - led.V.Cagardor

              8.Dzhimaraj, Kazbek
   3926     3926  2A sk-sn-os  led.Kolka - r.Genaldon

               VOSTOCHNYJ KAVKAZ
         1. Hrebty Kuro, SHavana, Kidegani, Cejlam
   Verhnij   3300  1B sk-sn    r. CHhotani - r. Saamgosckali
   SHuanhviri
   Saamgosgele 3600  2A sk-sn    r. Armhi - r. Saamgosckali
                    (r. Assa)

      2. Hrebty Hevsuretskij, Arzhlam, Vegilam, Corejlam
   Kamgis S.  3450  1A* sk-os   r. Rubisckali - r. Kovgra
   Kamgis Z.  3250  1A* sk-os   r.Kovgra - oz.Taniesba (r.Ta-
                    niesckali)
   Rodnichok   3400  1B sk-os   per.Kamgis Z. - oz.Taniesba.
                    Obhod kan'ona
   Kamgis YU.  3500  1B sk-os   r.Taniesckali (oz.Taniesba) -
                    r.Gurockali


                 - 6 -

-----------------------------------------------------------------------
    1     2     3          4
-----------------------------------------------------------------------
   Centr 905  3650 3A sk-os-sn-ld r. Kovgra - r. CHurochochdoohi
   Uyutnyj    3250 1B sk-os    r.SHatilesckali - r.Vagichu.
                    Vostochnee per.Vagichu
   Cuzunkort  3100 1A tr-os    r.SHatilisckali - r.Vagichu.
                    Vostochnee per.Uyutnyj

            3. Massiv CHauhi
   Kidaki    2700 1A tr-os    r.Busarchili - r.Bukurhevi.
                    Zapadnee per.Bakurhevi
   Orhevi    2820 1A tr-os    r. Bakurhevi - r. Orhevi
   Sindauris  3500 2A sn-sk-os  r.Busarchili - r.Abudelauri.
                    YUzhnee per.CHauhi V.

        5.Hrebty Acunta, Tebulosskij, Maistinskij
   TK HPI    3650 2A sk-os    r.Andaki - r.Kvahidisckali.
                    YUzhnee per.Mahko
   Muco     3230 1B sk-os    r.Muco (r.Andaki) - r. Bluho-
                    pego
   Khonisgele  3400 1B sk-os    r. Bluhopego - r. Khonisckali
   Moskvorech'e 3500 2A sn-sk-ld-os r. Bluhopego - r. Khonisckali
                    V zapadnom rebre v. Maistismta
   Preobrazhenka 3660 2B sk-os-sn-ld r. Bluhopego - r. Majstyhi
   Rozmysl   3950 2B sk-os-sn-ld r. Khonisckali - r. Majstyhi
                    V yuzhnom rebre v. Maistismta
   Dvojnoj   3700 1B sn-sk-os   r.Majstyhi - r.Khonisckali
                    (ili r.Uroshevi)
   Kol'cevoj  3750 1B sk-sn-os   r.Majstyhi - r. Majstyhi
                    V vostochnom rebre v. Maistismta

          6. Pirikitel'skij i Snegovoj hrebty
   Nizhnyaya    3200 1A tr-os    r. Didihevi - r. CHigosckali
   Tushetiya
   Zaza     3200 1B sk-os-ld   led. Mercbahera - led. Donos-
                    skij
   Hargablam  3750 2B sk-os-sn-ld r.CHigosckali - r.Hargabeahk
                    Severnee per.CHigos
   SHirokij   3750 2B sk-os-sn-ld r.CHigosckali - r.Hargabeahk
                    YUgo-vostochnee per. CHigos


                 - 7 -

-----------------------------------------------------------------------
    1     2     3          4
-----------------------------------------------------------------------
   Klyuch     3400 1B sk-os    r. CHigosckali - r. Didoelto-
                    ckali
   Dzhaparidze  3800 3A sn-ld-sk   r. Hargabeahk - r. Didoelto-
                    ckali. Zapadnee p.Dzhaparidze S.
   Malysh    3800 2B sn-sk-ld   r. Hargabeahk - led. Donosskij
                    Severnee per. 40-letie Pobedy
   Snegovoj   3740 2A ld-sk    r.Gakko, r.Buhalaf - led.Vost.
                    Diklossk., r. Hulandoj, r.
                    SHaroargun
   Sil'di    3090  1A sk-os    r.Gakko, hr.Omar - r.Sasitli
   Kedi     2660  n/k tr     r.Sasitli, hr.Kedi - r.Gakvari
   Gakvarinskij 3010  1A tr-os    r.Gakvari,hr.Gakvarinskij -
                    r.Gaderi
   Zain+Gakva-  -  1B sk-os-tr  r.Kenhi (pr.istok r.CHadyri) -
   rinskij              r.Gakvari (r.Andijskoe Kojsu)

           7. Bogosskij hrebet
   Druzhba    3723 2A sk-sn    r.Hvarshinka, r. ZHizhiya - r. ZHe-
   (Leha S.)             koda, r.Hzanor
   Kera     3520 1A ld-os    r. Hvarshinka, r. Kemeor, led.
                    Keme, hr.Hema - r.Kera, r.SHait-
                    li, r. Mitluda
   Gari     3350 1B sk-ld    r. Hvarshinka, r. Kemeor, led.
                    Keme, hr.Hema - r.Ushe,r.SHaitli,
                    r. Mitluda
   Kogotl'   3650 2A ld-sk-sn   r. Hvarshinka, r. Kemeor, led.
                    Kogotl' - r. Cadeihu, r. Hvar-
                    shinka
   Kituri    3405 1A sn-os    r.Hvarshinka, r.Kemeor,hr.Hema -
                    r.Hamaitli, r. Mitluda
   Amajtlyah   3320 1A sk-os    r.Hvarshinka, r.Kemeor, hr.Hema
                    - r. Hamaitli, r. Mitluda
   Zuzi     3355 1B sk-sn    r.Hvarshinka, r.Kemeor, hr.Hema
                    - r. Hamaitli, r. Mitluda
   Sago     3450 1B sk-sn-os   r.Hvarshinka, r.Zazuba, hr. Hema
                    - r. Buse, r. Mitluda
   Rosoda V.  3510 1B sk-sn    r. Rutluh, r. Roshuhtlyar, hr.
                    Rosoda - r. Rosoda, r. CHerah


                 - 8 -

-----------------------------------------------------------------------
    1     2     3          4
-----------------------------------------------------------------------
   Kagur    3340 1B sk-os    r. Ahvahtlar, r.Lologanitl',
                    hr.Kagur - r. Asha, r.Angidari-
                    lih, r.Kila
   Asha     3360 1A sk-os        to zhe
   Bezhagala +  2810+2730  1A tr-os r.Andijskoe kojsu, r.Tissigaya -
   Maharochili             r.Angidarilih, r. Kila
   CHartlya Sev. 3012  1A sk-os    r.Akundari (r.Rutluh) - ruch.Be-
                    zymyannyj (r.Rutluh).
                    Sev. v.CHartlyagoh

            8. Hrebet Nukatl'
   Gobulkal   3420 1A tr-os    r.Ojsor, r. Kabza, r.Gobulor -
                    r.Cemaror, r. Dzhurmut
   Kontlyada   3610 1A sk-os    r. Tlejseruh, r. Huhukor, r.
                    Kontlyada - r. Kaushut, r.Cemaror,
                    r.Dzhurmut
   Gopotl'   3522 1B sk-sn    r. Karalazurger, r. Gonotl' -
                    r.Hakim, r.Cemaror, r.Dzhurmut
   Maradu    3606 1B ld-sk-os   r.Karalazurger, r.Nukatl', led.
                    Maradu - r.Kudaor, r.Dzhurmut
   Ocolrak   3676 2A ld-sk    r. Karalazurger, r. Nukatl',
                    led. Nukatl' - led.Uhtil',
                    r.Uhtil'or,r.Tlyarataor,r.Dzhurmut
   Koldana   3440 1B sk-ld    r.Dzhurmut,r.Nehtil'or,r.Kolda-
                    natlyar,hr.Barbar - led.Pedzhia-
                    sab, r.Cemaror, r.Dzhurmut
   Korkogel'  3352 1A sn-os    r.Dzhurmut, r.Kertel'or, hr.Bar-
                    bar - r.Korkogel', r.Pedzhiasab,
                    r.Cemaror
   Holda    3490 1B ld-os    r.Dzhurmut, r.Cemaror, r.Koloro-
                    sol', led.Kolorosol'-Z.,hr.Kolob
                    - r.Tlyagdy, r.Pedzhiasab, r.Ce-
                    maror
   Kudaorskij  3570 1B ld-sk    r.Dzhurmut, r.Kudaor, led.Kudaor-
                    skij, hr.Cumada - r. Hakim, r.
                    Cemaror, r. Dzhurmut
   Cumada    3604 2A sk-sn    r.Dzhurmut, r.Kudaor, r.SHugotor,
                    hr.Cumada - r.Cemaror, r.Dzhurmut


                 - 9 -

-----------------------------------------------------------------------
    1     2     3          4
-----------------------------------------------------------------------
   Garakolob  3220 1A sn-os    r.Dzhurmut, r.Kudaor, r.SHugotor,
                    hr.Cumada - r. Garakolob,
                    r.Dzhurmut
   Tlyaratinskij 3610  1B sn-sk    r.Dzhurmut, r.Tlyarataor, r.Uhti-
                    l'or, hr.Nukulop - r.Kudaor, r.
                    Dzhurmut
   Nukulop   3462  1B sk-sn    r. Dzhurmut, r.Tlyarataor, r.Uh-
                    til'or, hr.Nukulon - r. Tinoor,
                    r.Kudaor, r.Dzhurmut
   Koloro-   3059  1A tr-os    r.Kabza - r.Kolorosol' (r.Ce-
   sol'kal YU.             maror)
   Rosonib   3240  1B sk-os    r.Butnub (r.Kabza, r.Ojsor) -
                    r.Karzul (r.Ojsor)
                    Severnee v.Hunala
   Huhuk    3250  1A sn-os    r.Kuashut (r.Cemaror) - r.Huhu-
                    kor (r.Tlejseruh)
   Istukan   3590  1B sk     r.Gocotol' - r.Maradu (r.Kara-
                    lazurger). Severnee v.Nukatl'

             9. Hrebty Bishinej, SHalib
   Oknob    3970  2A ld-sn    r. Ojsor, r.Oknob, led.Bishinej
                    - r.Kishinej, r. Risor
   Dyul'ty S.  3920  2A sn-sk-os  r. Visor, r. Kirenkra - r.
                    Vodonaj, r.Nukkura, r. Kaziku-
                    muhskos Kojsu
   Iek     3850  2B sk-os    r.Taklik (r.Risor) - r.Hashhar-
                    va (r.Risor). YUzhnee v.Iek
   Kahab    3540  1B sk-ld    led.Bishinej (r.Oknob, r.Ojsor)
                    - r.Kahabtlyar (r.Ojsor)
   Kanar    2930  1A tr-os    r.Risor - r.Hodchar (r.Camtior)
                    YUzhnee v.Kanar
   Buhtinskij  2690  n/k tr     r.CHadah (r.Risor) - r.Buhty
                    (r.Camtior)

          10. Samurskij hrebet i ego otrogi
   Kahtlikan  3740  1B sn-os    r. Ojsor, r. CHaraom - r. Kaht-
                    limol, r.Halahur, r.Samur
   Nukkura V.+ 3520+3459 2A sk-sn-ld r.Kazikumuhskoe Kojsu, r.Nukku-


                 - 10 -

-----------------------------------------------------------------------
    1     2     3          4
-----------------------------------------------------------------------
   Verhne-Archibskij          ra, led.Nukkura - r. Risor,
                    r. Karakojsu
   Ubaku    3490  1A sn-os    r. Burshi, r.Akulalu, ruch.Ubaku,
                    hr.Kakytu - r. Riralyu, r.Kuli,
                    r.Kazikumuhskoe Kojsu
   Balial V.  3650  1B sn-sk-os  r.Burshi,r.Arcelineh - r.Dyul'ty-
                    chaj, r.Samur
   CHul'ty Z.  3540  1A sk-os    r.Karasamur, r.Hirivalyu, r.Vi-
                    ralyu YU. - r.Tukukutu, r.Lagi-
                    zuri, r.Viralyu, r.Kuli
   Kakytu    3480  1A os-tr    r.Burshi, r.Akulalu, hr.Kakytu -
                    r. Tuhulanyh, r. Hlyubaldinih,
                    r.Kuli
   Koshananu   2770  n/k tr     r.CHiragchaj,r.Koshanapu, hr.Dzhu-
                    fudag - r.Hanagchaj, r. Rubas
   Rubasskij  2758  n/k tr-os   r.CHiragchaj,r.Koshanapu,hr.Dzhu-
                    fudag - r.Rubas
   Hanagskij+  2702+2548 1A tr-os  r.Ulluchaj, r.SHariherk, hr. Dzhu-
   Gumcy (svyazka)           fudag - r.Dzhema, r.Hanagchaj, r.
                    Rubas

   Fijskij lozhn.3180  1A sn-os    r.Ahtychaj, r.Fiya - r.Urahchaj,
                    r.Akbulakchaj, r. Ahchaj
   Lakilar   3090  1A sk-os    r.Ahchaj - r.Lakilarchaj,r.Akbu-
                    lakchaj,r.Ahchaj
   Poiskovyj  3290  1B sk-os    r. Ahtychaj, r. Fiya, r. Malkamud
                    - r. Ahchaj
   Urak     3310  1B sk-os    r.Ahtychaj, r.Maza, r.Zuranchaj
                    (P. istok) - r.Urakchaj, r.Ah-
                    chaj
   Samurskij      2A sk-os    r.Samur - r.Betzeb (r.Dzhurmut)
                    mezhdu v.Guton i v.Aiksim

                11. G.K.H.
   Malorosso+     1A tr-os    r.Rahnoor (r.Dzhurmut, r.Kalakor)
   Mholrosso             - r.Mouravchaj. Po hr.Mouravdang
   CHalagin   3480  1B sk-os    r.Zuranchaj (r.Maza) - r.CHala-
                    ginchaj (r.Ahchaj).
                    Zapadnee v.CHehydag

                 - 11 -

-----------------------------------------------------------------------
    1     2     3          4
-----------------------------------------------------------------------
          12. G.K.H. (ot Bazardyuzyu do Babadaga)
   Asad     3411  1B sk-os    r.Ahchaj (r.Kudiachaj) - r.Geok-
                    chaj. CHerez v.SHakyandag

       13. Vostochnye otrogi Glavnogo Kavkazskogo hrebta
   Kirioti YU.  3207  1B sk-sn    r. Mitluda, r.Kitlyarta, r.Cina-
                    zul, hr.Tlita - r. CHerehna,
                    r.Kitlyarta, r. Mitlyuda
   Avazulkal  3250  1A sn-sk-os  r. Mitluda, r.CHekoh, hr.Kucalah
                    - r.Cinazul, r. Kitlyarta, r.
                    Mitluda
   Ucirik    3220  1A sn-os    r.Ahtychaj, r.Fiya - r.Ucirik,
                    r.Fiya, r.Ahtychaj
   Plecho    3770  2A sk-sn    r.Ahtychaj, r. Maza, r.Zuranchaj,
   Malkamuda             hr.Malkamud - r. Vetluh, r.Fiya,
                    r.Ahtychaj
   Tihicar   4237  3A sn-ld-sk  r.Samur,r.CHehychaj,r.Sel'dy,led.
            vesnoj 2B sn-sk Tihicar, mas.Bazardyuzyu - r.
                    YAtuhdere,r.SHahnabad,r.Kusarchaj
   Kabri    3615  1B sk-os    r.Magi (r.Samur), hr.Kyabyaktepe
                    - r.CHarisindere (r.Kurdul)
   Kuzajdagskij 3160  1A tr-os    r.Falfan (r.Samur), hr.Kyabyak-
                    tepe - r.Cejhur (r.Ahtychaj)

             14.YAru-SHahdagskij massiv
   CHutor    3905  2A sk-sn-os  plato YArudaga (r.CHutorvap, r.
                    Tagirdzhal) - r.Aragakam (r.
                    Kusarchaj)
   SHahdagskij  3900  2B sk-ld-os  r.Tagirdzhal - r.Aragakam (r.
   zap.                SHahnabad, r.Kusarchaj)
                    mezhdu v.4118 i v.4085
   SHahdagskij  3720  1B sk-os    Z. istok r.SHahchaj - V.istok
   lozhn.               r.Kusarchaj
   Dyuhyurtskij  3650  1A tr-os    r.SHahchaj - r.Dyuzyurt
   SHahdagskij  3600  1A tr-os    P. istok r.SHahchaj - r.Kabash
   dal'nij              (r.Kusarchaj)
   Bakinskogo  3600  1A sk-os    r.YAruvac (r.Tagirdzhal) - ur.
   turkluba              Ajyajlag (r.Tagirdzhal)
                    dve sedloviny


                 - 12 -

-----------------------------------------------------------------------
    1     2     3          4
-----------------------------------------------------------------------
   Kabash    3200  n/k os     r.Dyuzyurt - r.Kabash (r.Kusarchaj)
   Kyzylkaya S. 3120  2A sk-os    r.Kusarchaj, massiv Dokuzul -
   (Dozukul)             r.Dokuzulchaj (r.Kusarchaj)
   Chuamysh   2990  1A os     r.Kusarchaj, hr.Myhtokyan - r.
   (Hynalykskij V.)          Chuamysh (r.Kudialchaj)
   Verhne-   2990  1A os     r.SHahnabad (r.Kusarchaj), hr.
   Hynalykskij            Kodzhalyk - r.Chuamysh (r.Kudial-
                    chaj

              Armyanskoe nagor'e
             1.Zangezurskij hrebet
   Alun     3600  1B os     r.Kadzharani - L. nizhn.pritok
                    r.Cahkar. V severo-vostochnom
                    pleche v.Alun
   MGPI     3700  1B* ld-os   r.Pazmara (r.Vanad) - r.Kadzha-
   (H.Abovyan)             rani. Mezhdu per.Kadzharani i
                    Cahkar
   Okno     3550  1A sk-os    2-j verhnij pritok r.Kadzharani -
                    r.Cahkar. Mezhdu v.3729 i v.Alun
   YUnyh turis- 3532  n/k tr-os   r.Kaputdzhuh - r.Kadzharani
   tov Armenii            severo-vostochnee per.Sisakapar

              2.Aragockij massiv
   YU-v sedlo  3600  1B sk-os    P. istok r.Teharot - r.Arkashen

              3.Trialetskij hrebet
          3.1.Trialetskij hrebet (osnovnoj)
   Oshora    2300  n/k tr     r.Borzhomula - r.Oshorisckali
   Chackaro   2454  n/k doroga   r.Gudzharetisckali - r.Kcia
   Mitarbi   2222  n/k tr     L.pritok r.Gudzharetisckali -
                    L.pritok r.Kcia
   Ptara    2220  n/k tr     L.pritok r.Gudzharetisckali -
                    L.pritok r.Kcia. Vesnoj 1A,sn
   Gudzhareti  2100  n/k tr     r.Tana - L.pritok r.Kcia
                    vesnoj 1A sn
   Calka    2200  1A tr-sk   L.pritok r.Kcia - r.Tana
                    zimoj lavinoopasno                 - 13 -

-----------------------------------------------------------------------
    1     2     3          4
-----------------------------------------------------------------------
        3.2.Trialetskij hrebet (sev.otrog - hr.Dzham)
   Levitani   2000  n/k tr     r.Tkemlovanisckali - r.Tana
   Dzham     2000  n/k tr     r.Tkemlovanisckali - r.Gudzhare-
                    tisckali
   Murkievi      n/k tr     r.Tana - r.Gudzharetisckali

     3.3.Trialetskij hrebet (yuzhnyj otrog - Samsarskij hr.)
   Fatima    2500  n/k tr     V.otrog v.SHavnabad, istoki r.
                    Hrami
   YUliya     2900  1A os-tr    oz.Tabackuri (r.Tabackuri) - r.
                    Hrami.
                    V severnom otroge v.Samsari
   Anastasiya  3000  1A tr-os    r.Hrami - oz.Paravani (r.Para-
                    vani). V sev.otroge v.Samsari
   Maj     3250  1B os     Sr.techenie r.Paravani - oz.Para-
                    vani (r.Paravani).
                    V 1 km severnee v.Didi-Abuli
   Soyuz     3150  1B os     Sr.techenie r.Paravani - oz.Para-
                    vani (r.Paravani). V 3,5 km
                    severnee v.Didi-Abuli                 - 14 -


_______________________________________________________________________
  Naimenovanie Vysota, Kategoriya     CHto soedinyaet
   perevala     m  leto
-----------------------------------------------------------------------
    1     2     3          4
-----------------------------------------------------------------------
              GORNYJ UZEL TAKALI
             1. Zeravshanskij hrebet
              1.1.Osnovnoj hrebet
   Letchika   4420  3B sk-ld    r. Tavastin S. (r. Zeravshan) -
   SHapovalova I.P.          r. Tavastin YU. (r. YAgnob)
   25 let t/k  3970  2A sk-ld        to zhe
   "Gastello"
   Golirud Z.  3900  1B* ld-os   r. Tavastin S. (r. Zeravshan) -
                    r.Golirud (r. YAgnob)
   Golirud C.  3900  1B ld-os        to zhe (Z.sedlo)
   Ti SHah    4180  1B ld-os    r. Volgan V. - r. Nasrud
   Tadzhutdin  4340  3A* sk-ld   r. Volgan V. - r.Dzhindon YU. (r.
                    Nasrud)
   Dushanbe   4050  2A ld-os    led.Dzhindon (r.Dzhindon S., r.
                    Zeravshan) - r.Dzhindon YU.
   Dzhindon   4080  1B ld-os    r. Dzhindon S.(r.Zeravshan) - r.
                    Dzhindon YU. (r. Nasrud)

         1.2.Severnye otrogi Zeravshanskogo hrebta
   Galicha A.  3900  2A* sk-ld   r.Rivut (r.Zeravshan) - r.Tava-
                    stin S. (led.Tavastin Uglovoj)
                    (r.Zeravshan)
   SHelum-1       1A tr-os    r. Rivut (r.Zeravshan) - r. Ta-
                    vastin S. (r.Zeravshan)
   SHelum-2   3540  1A tr-os        to zhe
   Gohirovich  3525  1A tr-os        to zhe
   Dal'nevos-     3A sk-ld    r.Padask - led.Dal'nevostochni-
   tochnikov S.            kov (r.Volgan Z.)
   Sedlo Igly  4430  3B sk-os-ld  verhov'ya led.Plakarnyj (r.Kama-
                    rak) - sredn.techenie r.Volgan Z.
                    samost.znach. ne imeet
   Sypuchij   4100  3A sk-os-ld  L.pritok led.Plakarnyj (r.Kama-
                    rak) - sredn.techenie r.Volgan Z.
                    samost.znach. ne imeet                 - 15 -

-----------------------------------------------------------------------
    1     2     3          4
-----------------------------------------------------------------------
   Dzhindon-      3A sk-ld    r. Volgan V. (r. Zeravshan) -
   Volgan Verhn.           r. Dzhindon S. (r. Zeravshan)
   Dzhindon-      n/k tr         to zhe
   Volgan

         1.3. YUzhnye otrogi Zeravshanskogo hrebta
   Basnoslovnyj 4130  2A ld-sk    r. Unzut (r.YAgnob) - r.Tavastin
                    YU. (r. YAgnob)

              2.Gissarskij hrebet
              2.1.Osnovnoj hrebet
   YAgnob    4100  2B*      Z.vetv' led.YAgnob (r.YAgnob) -
                    led.Obi-Barzangi S. (r.Obi-
                    Barzangi, r.Kanyaz)
   Gastello+      2B       r.YAgnob (pr.vetv' led.YAgnob) -
   Krinichki              r.Naukrum (led.Naukrum Z. -
                    led.Naukrum V.)
   Takali Verh. 4030  1B       r.YAhsu (r.Takali L., r.YAgnob) -
                    r.Kolycha (led.Prohodnoj)

       2.3.YUzhnye i vostochnye otrogi Gissarskogo hrebta
   Prohodnoj  4150  1B*      led.Obi-Barzangi Karateginskij
                    Z. (r.Obi-Barzangi, r.Kanyaz) -
                    led.Obi-Barzangi S. (r.Obi-
                    Barzangi). Samost.znach.ne imeet

              3. Ramitskij otrog
   Ozernyj   3700  1B sn-sk-os  r.Pokrut (r.Rufigar) - r.Mashrut
                    (r.Rufigar)

             4. Karateginskij hrebet
   Zolotareva  4230  3A ld     r.Naukrum (led.Naukrum Z.) -
   YU.I.                r.Obi-Barzangi (r.Kanyaz)
   Zolotareva     2B       r.Obi-Barzangi - r.Naukrum
   YU.I.+Krinichki           (led.Naukrum V.-led.Naukrum Z.)
   Granenyj   3950  2B ld-sk    r.Naukrum - r.obi-Barzangi
                    (r.Sorbo)
                 - 16 -

-----------------------------------------------------------------------
    1     2     3          4
-----------------------------------------------------------------------
           4.1.Otrogi Karateginskogo hrebta
   Krinichki   4180  2B ld     r.Naukrum (led.Naukrum Z.) -
                    R.Naukrum (led.Naukrum V.)

             TURKESTANSKIJ HREBET
               1.Glavnyj hrebet
   Aksu Vost.  4550  3A os-ld   led.Tro - led.Aksu.
                    Vostochnee v.4882
   Aksu Zap.  4500  3A sk-ld   led.Tro - led.Aksu.
                    Zapadnee v.4882
   Mekka    4600  3B* sk     led.Sandzhan - led.Aksu.
                    mezhdu v.5355 i v.5090
   Lozhnyj    4400  2B sk-ld   led.Sandzhan - led.Karasu.
   Sandzhan              Zapadnee v.5090
   Sandzhan   4256  2A* sk-ld   r.Sandzhan - led.Karasu.
                    Vostochnee v.5012
   Zap.Sandzhan 4400  2B sk-ld    led.YArm - led.Karasu.
                    Zapadnee v.5012
   YArm     4350  2A os-ld    led.YArm - led.Karasu.
                    Zapadnee v.4690
   Uryam     4350  3A sk-ld    led.YArm - led.Uryam.
                    mezhdu v.5010 i v.4795
   Granenyj   4400  2B* sk-os   led.Lyagargif Zap. - led.Uryam
                    mezhdu v.5010 i v.4970
   Korostyleva 4600  2B sk-sn    led.Lyagargif Zap. - led.Uryam
                    zapadnee v.4970
   Lyagargif Zap.4650  2B ld-sk    led.Lyagargif Zap. - led.Kyrk-
                    Bulak. Mezhdu p.Sabah i v.4725
   Lyagargif   4450  2B* ld-sk   r.Lyagargif - led.Kyrk-Bulak
   Centr.               mezhdu v.4725 i 4510
   Instruktorov 4200  2B sk-ld    r.Lyagargif - led.Kyrk-Bulak
                    mezhdu v.4510 i plechom v.5020
   YAngi-Sabah  4248  1A* os-sn   r.Sabah - led.Kyrk-Bulak
                    zapadnee v.5020
   Kyrk-Bulak  4500  2A* sk-ld   r.Sabah - r.Kyrk-Bulak
   Centr.1              mezhdu v.4825 i 4676
   Kyrk-Bulak  4500  2A* sk-ld   r.Sabah - r.Kyrk-Bulak
   Centr.2              mezhdu v.4825 i 4675                 - 17 -

-----------------------------------------------------------------------
    1     2     3          4
-----------------------------------------------------------------------
   Kyrk-Bulak  4360  1A* os-sn   r.Iskafa(r.Sabah) - r.Kyrk-Bulak
                    (zapadnyj istok)
   Lejli-Mazar 4300  2A* os-sk   r.Iskafa(r.Sabah) - r.Lejli-
                    Mazar. Zapadnee v.4473
   Nadezhda   4100  2B sn-ld    r.Iskafa(r.Sabah) - led.Lejli-
   Centr.               Mazar
   Ujgur Sev.  4250  2B sk-ld    r.Iskafa(r.Sabah) - levyj istok
                    oz.Ajkul'
   Okno     4200  2B ld-sk    r.Obikomazor(r.Ruhshif) - levyj
                    istok oz.Ajkul'
   Galicha    4100  2B os-sk-ld  r.Obikomazor(r.Ruhshif) - levyj
                    istok oz.Ajkul'
   Tengizbaj  4100  2A* os-sk-ld  r.Obikomazor(r.Ruhshif) - led.
                    Tengizbaj
   Skala    4200  2A ld     r.Obikomazor(r.Ruhshif) - led.
                    Tengizbaj Vost.v.4633
   Birksu    4150  1B os-ld-sn  pr.pritok r.Ruhshif - led.Birksu
                    mezhdu v.4534 i v.4365
   YAhrut    4005  1A os     r.YAhrut - r.Dzhahrut.
                    Zapadnee v.4534
   Lyangar    4150  1B os-sn-sk  r.Isis - r.Kul'
   70 let Sov. 4250  1B* os-sn   r.Isis - r.Kul'.
   vlasti               Zapadnee per.Lyangar
   Dagba    4130  1B os-sn    r.Isis - r.Kul'.
                    Vostochnee v.4400
   Kallahona  4000  1B os-sn    r.Isis - P. istok r.SHibirob
   Hovrut    4050  1A os     r.Hovrut - r.SHibirob(k.Hodzhamed)
                    zapadnee v.4518, tropa

              2.Severnye otrogi
       2.1.Vodorazdel r.Urta-CHashma i r.Aksu(r.Lyajlyak)
   Moskal'cova 4700  2A* sn-sk-ld  led.Ak-Tyubek - led.Aksu. Mezhdu
                    v.5229 i v.5120
   Ak-Tyubek   4400  1A os     r.Ak-Tyubek - r.Aksu.
                    Severnee v.5120
   Kashkasu   3650  n/k os     r.Kashkasu - r.Dzhagachi.
                    vostochnee v.3780, tropa
   Dzhagachi   3770  1A sk-os    r.Dzhagachi - r.Birksu.
                    vostochnee v.3834, tropa


                 - 18 -

-----------------------------------------------------------------------
    1     2     3          4
-----------------------------------------------------------------------
   Birksu    3600  1A os     r.Birksu - r.Karavshin

           2.2.Vodorazdel r.Aksu i r.Karsu
   Iskander   4600  3A* sk     led.Aksu - led.Karasu.
                    mezhdu v.5163 i v.5090
   3600     3600  n/k tr     r.Aksu - r.Karasu. V konce raz-
                    delyayushchego otroga, tropa

           2.3.Vodorazdel r.Karasu i r.Uryam
   Ohotnichij  4150  1B* sn-os   r.Karasu - V. vetv' led.Uryam
                    yuzhnee v.4217

         2.4.Peremychka mezhdu glavnym hrebtom i
          parallel'nym emu hrebtom Altyn-Beshik
   Sarkent Sev. 4350  1B sn-os    lednik v verh. 1-go levogo pri-
                    toka r.Lejli-Mazar - lednik v
                    cirke vv.4586-4738-4660
   Sarkent   4300  2A* sn-ld   lednik v verh. 1-go levogo pri-
   Centr.               toka r.Lejli-Mazar - lednik v
                    cirke vv.4586-4738-4660
   Sarkent YUzhn. 4400  2B ld     lednik v verh. 1-go levogo pri-
                    toka r.Lejli-Mazar - lednik v
                    cirke vv.4586-4738-4660
   Ohotnikov  4300  2A* sk-ld   l.Lejli-Mazar - lednik v pravom
                    istoke oz.Ajkul'

             2.5.Hrebet Altyn-Beshik
   Addyvikar  3825  1A       r.Lejli-Mazar - r.Sarykungej
                    severo-vostochnee v.3947
   Osypnoj   3680  1B* sk-os   r.Dzhasylkul' (r.Sarkent) -
                    r.Tegermalyk. Zapadnee4097
   Kyzyl-Bel'  3550  1A os     r.Dzhasylkul' (r.Sarkent) - p/l
                    Altyn-Beshik
   YAsyk-    3600  1A* os-sk   r.Dzhasylkul' (r.Sarkent) - p/l
   Kazymyk              Altyn-Beshik
   Karabuka   3141  n/k      r.Sarkent - r.SHavrasiyak. Vostoch-
                    nee v.Tartkaryk 3622, tropa
                 - 19 -

-----------------------------------------------------------------------
    1     2     3          4
-----------------------------------------------------------------------
   Maran    3264  1A       r.Sarkent (naprotiv ust'ya
                    r.Birksu) - r.Karabuka.
                    vostochnee v.3430

               3.YUzhnye otrogi
   YArm Zap.  4600  1B* ld-os   led.YArm - led.Lyagargif V.
                    V yuzhnom otroge v.5010
   Hoppe Sev.  4060  1A sn-os    r.Iskafa (r.Sabah) - r.Obiko-
                    mazor (r.Ruhshif).
                    Severnee v.4600
   Hoppe YUzhn.  4090  1A sn-os    r.Iskafa (r.Sabah) - r.Obiko-
                    mazor (r.Ruhshif). YUzhnee v.4600

             MATCHINSKIJ GORNYJ UZEL
             1.Zeravshanskij hrebet
   Skvoznoj   4350  2A* ld     P. vetv' led.Rog - led. v is-
                    tokah 1-go P. pritoka r.Rog
   Rog-Siob   4500  2B sk-sn-ld  r.Siob (r.Garif) - P. vetv'
                    led.Rog
   Beloe pyatno 4200  2A sn-os-ld  r.Siob (r.Garif) - led.Arhadang
   (dva v-ta pro-           mezhdu v.4410 i v.4685
   hozhdeniya)  4500  2B* sn-sk-ld  r.Siob - Z.vetv' led. SHahisafed
                    v severnom pleche v.4685
   SHahisafet-  4300  2B sk-ld    r.Zamborhona - V. vetv' led.
   Dubursa              SHahisafed

             2.Turkestanskij hrebet
   Tro-Blok   4650  1B* ld-sk   led.Tro - r.Dukenek(1-j pritok)
   Vizbora   4500  2A os-ld    led.Z.Vadif - led.Dukenek
   Bustoz    4300  2A* sn-sk   led.V.Vadif - led.Aksu
   Karatura II 4800  3A*      Z. vetv' led.Karatura - led.
                    YUldasha (led.Rama)

          Severnye otrogi Turkestanskogo hr.
   Blok     4600  2A* ld     led.Ak-Tyubek - r.Dukenek (1-j
                    pritok)

                 - 20 -

-----------------------------------------------------------------------
    1     2     3          4
-----------------------------------------------------------------------
           YUzhnye otrogi Turkestanskogo hr.
   Tro Vost.  4700  2B* os-sk-ld  led.Z.Vadif - led.Tro.
                    YUzhnee v.4992
   Begissiya Z. 4450  1B       led.Vadif V. - led.Rosinch

              3.Massiv Ak-Terek
   Tranzit   4400  2A       Z.vetv' led.Ak-Terek - C.vetv'
                    led.Ak-Terek. Obhod ledopada
                    central'noj vetvi.
   Ak-Terek V. 5200  3B       P. vetv' led.Dovgulevich (r.Kshe-
                    mysh) -led.Ak-Terek (r.Ak-Terek)
   Konchita   4400  3A       led.Utren (r.Ak-Terek) - led.
                    Rajgorodskogo.
                    Zapadnee per.Utren

                VYSOKIJ ALAJ
           3.Lednik Abramova i hr.Tekelik
   Pamyati ak.  4500  2B(3A) sn-ld  led.Dzhamankyrchin - led.Abramova
   Saharova

                 4.Dugoba
           4.1.Kollektorskij hr. s otrogami
   Izyuminka   4500  2A sk-ld    led.Meliksu - led.Bursun V.
   Plecho Bur-  4900  3B sk-sn-ld  led.Meliksu - led.Bursun
   suna                 - 21 -


_______________________________________________________________________
  Naimenovanie Vysota, Kategoriya     CHto soedinyaet, utochn.
   perevala     m  leto      polozheniya, primechaniya
-----------------------------------------------------------------------
    1     2     3          4
-----------------------------------------------------------------------
              1. Zaalajskij hrebet
              1.1. Osnovnoj hrebet
   Kyzylbel'  4100  1A* sn-os   r.Dara (k.Lyahsh) - r. Muksu,
                    k. Hodzhatau. Vostochnee v. 4175
   Kamennye   4600  2B sk-ld    led. Guloma - r. SHirvoza.
   palatki              Severo-vost. p.Hodzhatau (4960)
   Guloma    4650  2B sn-ld    r. Guloma, V. vetv', L. pritok.
   ledovyj              Severo-vostochnee v.4778
   M.YUdkevicha  4500  2B       r.Kyzylhungoj (r.Altyndara) -
                    r.Sasykteke (zapadnaya vetv')
   Vladimira  5050  3A sn-ld    led.Kyzylhungoj - S-V.vetv' led.
   Bondarenko             Sasykteke. yugo-zapadnee v.5284.
   Kok-Kiik   4950  3A sn-ld    r. Kok-Kiik - led. Komansu.
                    mezhdu v.5284 i v.5100
   Tumannyj   5000  2B       r.Koksaj (Pamirskij trakt) - p.
                    Ujsu. Vostochnee p.Koksaj (5291)

          1.2. Sev. otrogi Zaalajskogo hrebta
   Lyahsh     4050  1B sn-os    r.Dara (k.Lyahsh) - led.Guloma.
                    Severnee v.4700
   Drevnij   3600  1A       r.SHirvoza - r.Muksu. YUgo-za-
                    padnee p.5220
   Ohotnichij  4550  1A os     led. Achiksu V. - led. Synardzhar
                    YUzhnee v. 4505 (1 km)
   Kungyr    3333  n/k      r.Minzhar - r.Komansu. Severo-
                    zapadnee v.Kungyrtele (4168)
   Lachplesis  5580  3A* sn-sk-ld  led.Koman - led.Lenina. Mezhdu
                    v. 5688 i v.Razdel'naya
   Koman    5800  3B sn-ld    led.Koman - led.Lenina. CHerez
                    v.Razdel'naya (6148).
   Obrucheva   5040  2B sn-ld    led. Korzhenevskogo - r. Kyzyl-
                    Agyn (r. Kyzylsu). Vostochnee
                    p. Obrucheva (5464)
                 - 22 -

-----------------------------------------------------------------------
    1     2     3          4
-----------------------------------------------------------------------
          1.3.YUzhnye otrogi Zaalajskogo hrebta
   Hodzhatau V. 3600  n/k      k. Hodzhatau (r. Muksu) - r.SHir-
                    voza (r.Muksu). YUzhnee v. 4581
   Muk     3500  1A os-tr    r.SHirvoza (r.Muksu) - r.Muksu.
                    YUzhnee v.5299. Obhod kan'ona r.
                    SHirvoza
   Sasykteke V. 5100  3A sn-ld-os  led. Sasykteke, S-V vetv' - led.
                    Komansu. YUgo-vostochnee v. 5284.
   Irinka    4500  1A       r.Komansu - r.CHakmantash.
                    severnee v.5230
   Kievskaya   5700  3A ld-sn    led. CHakmantash, V.vetv' - led.
   Rus'                Kuzgun, verhov'ya. Mezhdu v.5914
                    i v. Uzlovaya (5810)
   Valentina  5300  2B sn-ld    led. CHakmantash, YU-V vetv' -
                    YU-Z chast' led.Kuzgun (nizov'ya).
                    Mezhdu p.Invalidov (5860) i
                    v. 5493.
   Olimpijskij 5250  2B sn-ld    verhov'ya S. chasti led.Kuzgun -
                    YU.chast' led. Kuzgun. Mezhdu
                    v.Uzlovaya (5810) i v. 5922
   Gorlova   6000  3B sn-ld    led. Kuzgun, V. vetv' - led. 255
                    (r.Sauksaj). Mezhdu v.6340 i 6058
   Terrikonnyj 4800  1B       l.YU.cirka per.Gorlova (r.Sauk-
                    saj) - l.Vali (r.Sauksaj).
                    YUzhnee p. 6340.
   Poronino   5800  3A       l.Oktyabr'skij - l.N%282 (l.Ok-
                    tyabr'skij). Z. p.Poronino (6205).
                    Var. vyhoda pod per. 30 let PNR.

                2. Zulumart
              2.1. Osnovnoj hrebet
   Edinstva   6600  3A* sn-ld   led. B.Saukdara - led. Oktyabr'-
                    skij. YUzhnee p.Edinstva (6673)
   Frunze    5520  2B sn-ld    r.Z.Karadzhilga, led.YU.pritoka -
                    led. Volodarskogo.
                    Vostochnee p.Frunze (5790)
   Raznocvetnyj 5250  2B sn-ld    r. Zulumart - led. Volodarskogo
                    Mezhdu p.Urickogo (5847) i v.5485                 - 23 -

-----------------------------------------------------------------------
    1     2     3          4
-----------------------------------------------------------------------
   Aklimatiza- 5050  1B sn     r. Karadzhilga - P.istok r.Zu-
   cionnyj              lumart
   Karauskasa  5150  2B sn-ld         to zhe
   Karadzhilga V.5100  2A sn-os         to zhe

        Hrebet Zulumart. Zapadnye otrogi
   Zarasan   3700  1A       r.Kaindy - r.Sauksaj.
   Rozenshtrauha 5470  2B sn-ld    r.Beleuli - led.Snezhnyj (r.Sauk-
            (po otrogu 3A) saj). Mezhdu p.5629 i p.5892
   Nevskij   5500  3A       r.Beleuli - led.Snezhnyj (r.Sauk-
   prospekt              saj) Zapadnee p.Beleuli (6030).
   Baltika   5260  2A sn-os    hr.Beleuli, r.Kaindy - r.Beleuli
             (po otrogu 2B) mezhdu v. 5383 i v. 5580
   LDU (Leningr.5450  2A* sn-ld-os  hr. Beleuli, r. YU.Kaindy - L.
   Dom uchenyh)            pritok r.Beleuli. YUzhnee v.5617
   Prohodnoj  5250  2A sn-ld-os  hr.Beleuli, L.pritok r.Beleuli
                    - led.Beleuli. YUzhnee v.5629
   Kumyshdzhilga 5250  2B os-sn-ld  hr.Beleuli, r.Kumyshdzhilga (r.
                    Belyandkiik), Z.vetv' led. -
                    YU.led. L. pritoka r.Beleuli.
                    Vostochnee v.5593
   Teke     5030  2B sk-os    r.S.Zulumart - led. B.Sauk-
                    dara. Vostochnyj otrog v.5723,
                    v obhod sil'no izrezannoj chasti
                    led. B.Saukdara
   Beleuli Z.  5250  2A sn-os-sk  hr.Beleuli, V.vetv' led.Beleuli
                    - Z.vetv' led.Kumyshdzhilga.
                    Zapadnee v.5634
   Saukdara   5200  2A       hr.Saukdara, yazyk led.Beleuli -
                    Z.vetv' led.Zulumart.
                    Severnee v.5664
   Karadzhilga  5400  2B sn-ld    hr. Saukdara, r.Z.Karadzhilga -
   Zap.                led.S.Zulumart.
                    Vostochnee p.Ostryj (5819)
   VMF     5350  2A sn     verhov'ya led. S.Zulumart Samost.
                    znach. ne imeet
   Bokovoj   5200  2B sn-ld    Verhov'ya P.pritoka r.Zulumart -
                    r.Zulumart (r.Belyandkiik).Vosto-
                    chnee v.5373. Samost.znach.ne imeet


                 - 24 -

-----------------------------------------------------------------------
    1     2     3          4
-----------------------------------------------------------------------
   |del'vejs  5250  3A sn-ld    r.Zulumart - r.Belyandkiik.
                    Zapadnee p.ZHeltyj (5752)

         2.3. Hrebet Zulumart. Vostochnye otrogi
   Nisha     5080  2A sk-sn    led.Oktyabr'skij Z. - r.Koksaj
                    Severnee v.5378.Samost.znach.ne
                    imeet (variant prohozhdeniya
                    per.Oktyabr'skij Z.)
   Bastion   5350  2B       hr.Komunarov. r.Karadzhilga -
                    r.Karadzhilga. V vostochnom
                    otroge p.5528.
   Olimpiec YU. 5400  3A       hr.Komunarov. led.Volodarskogo
                    (V.bort) - r.Karadzhilga.
                    YUzhnee p. 5797.
   Aktash    4700  2B       r.Karadzhilga - r.Karadzhilga
                    zapadnee p.5400.
   Glisser   5100  2A sn     r. Karadzhilga - r. Akdzhilga.
                    yuzhnee v. 5748.

             3. Hrebet Akademii nauk
   Zamok Tamary 5200  2A sn-sk-os  led. Mushketova - led. Ayudzhilga
   Moskvina   5400  2A sk-sn-os  led. Moskvina - led. Val'tera
                    V Zapadnom otroge p.K.Cetkin
   Borubash   4900  2B sk-sn-ld  r.Ayudzhilga - r.Muksu. YUzhnee
                    v.5268. Projden rad.so storony
                    led.Ayudzhilga
   Hadzhibej   5200  3A sn-ld    4-j pritok led. Vavilova - led.
                    Bivachnyj (mezhdu v.5634 i v.5842)
   Tupoleva   6175  3B*      led. OGPU - led.Komakademii.
                    /P.O./
   Pesnya    5400  2B sn-ld    P. pritok led. Akademii Nauk -
                    L.pritok led. Fedchenko
   Levsha    5450  2A* ld-sk   led. Medvezhij - led. saya Kamen-
                    nogo (P. bort led. Abdukagor)

             4. Hrebet Petra Pervogo
              4.1. Osnovnoj hrebet
   Borodino   5800  3B* sk-ld   led. Gando - led. Fortambek                 - 25 -

-----------------------------------------------------------------------
    1     2     3          4
-----------------------------------------------------------------------
         4.Severnye otrogi hrebta Petra Pervogo
   Muk     3300  n/k os     r. Duvansu - led. Muzgazy
   ZHeltoe sedlo 4530  2A sk-sn    led.Muzgazy - led.SHagazy.
   (Verhnij Muk)           Severnee p.5032.
   Ryzhyj    4550  1B tr-os-sn  r. SHagazy - r.Tashlyk
   verblyud              severnee per. PKT.
   Greben'   5000  3A sn-ld    led. SHagazy - led. Nadezhda.
   SHagazy               S per. SHagazy cherez v. 5105
   Ekaterina  4600  3A sn-ld-sk  led. Vera - led. Nadezhda.
                    Vostochnee per.Sechenova
   Kuraj-SHapak 4500  1B sk-os    r. SHapak - led. SHapak. V Vos-
   Vost.               tochnom otroge v.5030. Variant
                    vyhoda v cirk per.Kuraj-SHapak
   Admiraltej- 5900  3B* sn-ld   led. Sugran - led. Turamys
   skij                (mezhdu p. 30-letiya SSSR i
                    p. Oshanina). /P.O./
   Sergeya    6100  3B* ld-sk-sn  led.Severnyj (led.Sugran) -
   Titkova              led.Fortambek. Mezhdu p.Moskva
                    (6783 m) i p.30-letiya SSSR

         4.3. YUzhnye otrogi hrebta Petra Pervogo
   Moskovskie  4500  3A       led. Petra Pervogo - led. Zan-
   CHeremushki             guza (r.Arzyng). Zapadnee v.4878
   Dzhigeli   4400  2A sn-sk    led. Zanguza - led. Dzhigeli
   Peregon I-II 4000  1B       led. Zanguza - r. Dzhigeli.
                    v yuzhnyh otrogah v.4302.
                    Samost. znacheniya ne imeet.
   Mayakovskogo 4100  1B       r. Dzhigeli - led. Gusalyahana.
                    severo-zapadnee v.4388.
   Arzyng    4750  3A ld-sk    led. Petra Pervogo - led. Zan-
                    guza (r.Arzyng) Vostochnee v.4878
   Bochkova A.  4480  1B       led.Gando (led. N 4) - r.Garmo

              5. Darvazskij hrebet
              5.1. Osnovnoj hrebet
   Kapicy P.  4150  2A sn-ld    r. Obiharek (r. Obizanki) -
                    r. Obivisharvi
                 - 26 -

-----------------------------------------------------------------------
    1     2     3          4
-----------------------------------------------------------------------
         5.2.Severnye otrogi Darvazskogo hrebta
   Moskvichej  4150  2A* sn-ld   r. Obiharek (r. Obizanki) -
                    r. Daraizotkin
   Dzhitfat   4400  1B sn-os   r. Dzhitfat (r. Obizanki) -
                    r. Daraizotkin
   Sergeya    4500  1B sn-os   YU.vetv' led.istokov r.Darai-
   Barsukova             zotkin - L.pritok r.Darharvak
   Batrut    5200  3A sn-ld-sk  led. Batrut - r. Obibarshid
   Prohodnoj  4400  1A       led.Surajsha - P. pritok led.
                    Surajsha. Samost.znach. ne imeet
                    V severo-vostochnom grebne v.4776
   Parus    4700  2A sn-ld    YU. vetv' led. Safetob - Z.cirk
                    led. Tokaist

          5.3. YUzhnye otrogi Darvazskogo hrebta
   Porhuv    4400  1B* sn-os   r. Daraikurgovad - r. Daraipshi-
                    harv. Mezhdu p.Sv.Nikolaya (5165)
                    i v. 4662
   Gufuf    4100  1B*      r. Gufuf - r. Daraibunaj.
                    Severnee v.4440.
   Komsomolec  5100  3A sn-sk    L.istok r. Daraipojmazar - led.
                    Komsomolec

            6. Vanchskij hrebet otrogi
   Gumast    or.4300 or.1B sn   r. Gumast - r. Darailyangar
                    (pritoki r. Vanch).
   Siyayushchij   4700  2A sn-ld-sk  r. Gumast (r. Vanch) - r. Darai-
                    gudzhovasaj (r. YAzgulem).
   SHaugado Z.  4740  3A sk-ld    L.pritok r.Sungat - led.SHaugado
                    Mezhdu v.4847 i v.4922

             7. YAzgulemskij hrebet
             7.1. Osnovnoj hrebet
   Rosht YU.   4750  3A sn-ld    led. Roshtdara V. - r. Kirc
                    (L. pritok r.Bidzhravdara).
                    Mezhdu v. 5632 i 5438
   Geroev    5546  3B ld     led. Lyap-Nazar - k. Roshorv (po
   CHernobylya             ledopadu). Vtoroj var. prohozhd.                 - 27 -

-----------------------------------------------------------------------
    1     2     3          4
-----------------------------------------------------------------------
   Lyap-Nazar  4820  3A sn-ld    P.pritok led.YAzgulemdara - led.
                    Lyap-Nazar. Severo-Z. v.Lyap-Nazar
   Polosatyj  5600  3A       led.Grum-Grzhimajlo - led.Bashurv-
                    Dara. Mezhdu p.Polosatyj (5825)
                    i SHvernika (6134).

        7.2. Severnye otrogi YAzgulemskogo hrebta.
         d) sistema r.Roshtdara (pritok r.Rakzou)
   Grebnevoj  4800  1B       YU. vetvi led. Roshtdara Z.
                    v severnom otroge v. 4927.

              zh)sistema r.Rakzou
   Plecho Rakzou 6150  3B sn-ld    led. Rakzou (Z. vetv') - led.
                    YAzgulemskij. CHerez v.Rakzou

             i) hrebet Vysokaya Stena
   YUbilejnyj  6200  2B sn     led. Grum-Grzhimajlo - led. Vit-
                    kovskogo. (var. prohozhdeniya)
                    Vostochnee p.Omara Hajyama.
   Muzkulak Pr. 5650  3A sn-ld    verhov'ya led.Grum-Grzhimajlo -
                    led.V.Muzkulak. Vostochnee per.
                    Muzkulak (var. prohozhdeniya).
   Vetrennyj  6050  3A sn-ld    led.Grum-Grzhimajlo - led.Verhn.
                    Muzkulak.
   Snezhnyj Bars 5800  3B(3A) sn-ld  led.Malyj Muzkulak - led.Verhn.
                    Muzkulak. V vostochnom otroge
                    v.6577.
   Vil'nyusskogo 5650  3A sn-ld    led. Tanymas 2-j (r. Tanymas) -
   Universiteta            led. Malyj Muzkulak. V severo-
                    vostochnom otroge v.6577.
   Babelya    6000  2B sk-sn-ld  led. Vitkovskogo - led. Tanymas-
                    2-j. Mezhdu v.6300 (Vysokaya Ste-
                    na) i v.6277.
   Kataeva   5900  3B sn-sk-ld  led.Tanymas 3-j - led.Tanymas-
                    2-j. Severnee v.6120.
   Saharova   5800  3B sn-ld    led.Vitkovskogo - led.Tanymas-
                    3-j. Mezhdu p.Titova (6113) i
                    p.Vysokaya Stena (6300).
                    CHerez p.Vysokaya Stena - led.
                    Tanymas 2-j.

                 - 28 -

-----------------------------------------------------------------------
    1     2     3          4
-----------------------------------------------------------------------
   Bagrickogo  5550  3A sn-ld    led. Fedchenko - led.Tanymas 3-j.
                    Mezhdu v.5932(Belyj Rog) i v.5683

          7.3 YUzhnye otrogi YAzgulemskogo hrebta
        i) sistema r.YAzgulemdara (pritok r.Bartang)
   Mramornyj  4500  2B sk-os    led.|del'vejsov - r.YAzgulemdara
   galstuk              V Zapadnom grebne v.4924.
                    Samostoyatel'nogo znach. ne imeet.

        k) sistema r.Habarviv-Hac (pritok r.Bartang)
   Kandalakshs- 5100  2A       led.Habarviv-Hac - led.Habarviv-
   kogo kluba             Hac. V yuzhnom pleche v. SHipka.
   turistov              Samost. znach. ne imeet.
   Lokomotiv  4900  2B       led.Bashurv - r.Bashurvdara.
                    severnee p.5401.

        l) sistema r.Havrazdara (pritok r.Kudara)
   Kaindy-   5090  2A sn-ld-os  r. Havrazdara - r. Kaindydzhilga
   Dzhilga               severnee v.5412.
   Avangard   5010  2B sn-os    r. Havrazdara - r. CHabarang.

         8.1.Hrebet Severnyj Tanymas (osnovnoj)
   Dvojnoj   5450  2B sn-ld-os  led. Nalivkina (P. pritok) -
                    led. YU.Kyzkurgan ili led.
                    Kosinenko (cherez per. Kosinenko)
                    Mezhdu v. Dvojnaya (5806) i v.5755
   Igor'    5300  2B       V. chast' l.Dzhajlyaukumsaj - r.
                    YAmandzhilga (r.Tanymas).
                    Mezhdu p.5626 i 5402
   Vyhodnogo  5100  2A       r.Nichkedzhilga (r.Belyandkiik) -
   dnya                r.Kirchindzhilga (r.Tanymas).
                    zapadnee p.5533.
   Bliznecy   5050  2A       led.CHakydzhilga (r.Belyandkiik) -
                    r.Kirchindzhilga (r.Tanymas).
                    zapadnee p.5630.


                 - 29 -

-----------------------------------------------------------------------
    1     2     3          4
-----------------------------------------------------------------------
        8.2. Severnye otrogi hrebta Severnyj Tanymas
   Nan-Kal'dy  5470  2B       hr. Belyandkiik, r. Karajkashan -
                    led. Nan-Kal'dy. 1,5 km yuzhnee
                    v. Nan-Kal'dy (5750).
   Karajkashan S.5330  2A       hr. Belyandkiik, r. Kyzkurgan -
                    r. Karajkashan. Severnee v.5724.
   Panoramnyj  5200  2A       led.N2 (r.Dzhajlyaukumsaj) - led.
                    Dusaka-1 (r.Dzhajlyaukumsaj).
   Spokojnyj  5200  1B       led. Dusaka-3 - led. Dzhajlyau-
                    kumsaj. Verhov'ya razdelyayushchego
                    otroga.
   TKT     5200  2B ld-sk    led.Dzhajlyaukumsaj (V.vetv') -
                    led.Kichkilisaj.
                    severnee 1km v. 5402
   Vodolej   5200  2A       V.chast' l.Kyz-Kurgan S. -
                    l.Dzhajlyaukumsaj. 1 km severnee
                    p. 5383
   Kichkilesaj V.5300  2A       l.Ichkelesaj (r.Ichkelesaj,
                    r.Belyandkiik) - r.Nichkedzhilga
                    (r.Belyandkiik). Severo-zapadnee
                    p. 5502.
   Rak     5050  2A       r.Nichkedzhilga (r.Belyandkiik) -
                    r.CHakydzhilga (r.Belyandkiik).
                    YUzhnee p.Belyandkiik (5952).

        8.3. YUzhnye otrogi hrebta Severnyj Tanymas
   Tanymas   4546  1B os-ld    led. Tanymasskaya lapa (led.
                    Tanymas) - led. Fedchenko.

          10.1. Rushanskij hrebet (osnovnoj)
   Medeo    4560  1B       pravyj pritok r. Bardara - oz.
                    Zaroshkul'. Vostochnee v.5676.

         10.2 Severnye otrogi Rushanskogo hrebta
   Sadmid    5200  2A       r.Sadmid (r.Bardara) - r.Lyangar
                    (oz. Sarezskoe). Zapadnee v.5935

                 - 30 -

-----------------------------------------------------------------------
    1     2     3          4
-----------------------------------------------------------------------
       11. Severo-Alichurskij (Bazardarinskij) hrebet
   Usojskij   3680  n/k tr-os   r. Murgab - oz. Sarezskoe
                    (Usojskij zaliv).
   Mardzhanaj  3992  n/k tr-os   oz. Sarezskoe (Usojskij zaliv) -
                    oz.Sarezskoe (GMS "Irht")
   Buromal   3901  n/k      r. Gunt - oz. YAshil'kul'. CHerez
                    otrog v. 5174.
   Irki     5200  1A sn-os   r. B.Mardzhonaj (oz.YAshil'kul') -
                    r.S.Mardzhonaj (Sarezskoe oz.)
   SHajlok    5000  1B       r.Ramaif (Mardzhonajskij zaliv) -
                    r.SHajlok (r.Lyangar, oz.Sarezskoe)
   ZHarnog-   3100  n/k os     kish.Barchadiv (r.Murgab) - r.Bar-
   Dzhasht-tag             tang. V obhod kan'ona r.Murgab

         12.2.Zapadnye otrogi Ishkashimskogo hrebta
   Kil'dar   4600  1B       r. Garmchashma - verhov'ya r.Kil'-
                    dordara.
   YUbilejnyj  5000  1B sn     r. Bogushdara - r. Mul'vodzh.
   (Konstitucii)
   ZHdanovskij  5000  2B sn-sk    verhov'ya r. Mul'vodzh - var. vy-
                    hoda s per.YUbilejnyj v verhov'ya
                    r. Mul'vodzh.

        12.3. Vostochnye otrogi Ishkashimskogo hrebta
   Tusiyan lozhn. 5100  3A os-ld    led. Tusiyandara - led. Vyazdara
                    (L. pritok r.SHahdara)
   Keldysha   5265  2B sn-ld-sk  r. Rostoudara - r. Imat. 2 km
                    vostochnee per.Berga (6094).

            13.2. Hrebet YUzhnyj SHugnan
   Otpusknikov 5050  2A sn-sk    r. Drumdara - r. Nimos. YUzhnyj
                    otrog hrebta.
   Sibiryakov  5100  2B sn-ld-sk  Verhov'ya r. Z. Nimos - r. V.
                    Nimos. YUzhnyj otrog hrebta.
   Prostoj   5050  1B sn-os    Verhov'ya r. Nimos - r. Ajran-Su

             13.3. Hrebet SHugnanskij
   Duzah    4500  n/k      r. Duzahdara (r. Gunt) - r.
                    Duzahdara (r. SHahdara).


                 - 31 -

-----------------------------------------------------------------------
    1     2     3          4
-----------------------------------------------------------------------
         14.1. Zap. chast' SHahdarinskogo hrebta.
   Belyj klyk  5550  2B sn-ld-sk  r.Lyadzhuardara (r. Badom) - led.
                    Lesi Ukrainki (r. Daraj-Darshaj)

         14.Srednyaya chast' SHahdar'inskogo hrebta
   CHibud    5600  3A* sn-ld   V vetv' led.CHibud - led.Ptup Z.
                    severnee p.Raceka
   Sportkluba  5100  3A*      led. Oshom - led. Ptup V.
   R|Z                zapadnee v.5650
   YUriya Vizbora 5200  2B* sk-ld   l.Oshom (oz.Zardiv) - l.YAmchun                 - 32 -


_______________________________________________________________________
  Naimenovanie Vysota, Kategoriya     CHto soedinyaet
   perevala     m  leto
-----------------------------------------------------------------------
    1     2     3          4
-----------------------------------------------------------------------
              SEVERNYJ TYANX-SHANX
          ZAILIJSKIJ ALATAU I KUNGEJ-ALATAU
     1.Zailijskij Alatau (zap. CHiliko-Keminskoj peremychki)
   CHojbalsan  4012  2B*      led.Nauka (r.Tuyuk-Almaty) -
                    led.N79 (r.Ozernaya)
   Tuyuk Centr. 4000  2B       led.Nauka (r.Tuyuk-Almaty) -
                    led.N78 (r.Ozernaya)
   Nauka    3850  1B       led.YUzh.CHojbalsan (r.Kel'-Alma-
                    ty) - led.Nauka (r.Tuyuk-Almaty)
   Dikij    4000  1B       led.N69 (r.Prohodnaya) - r.Tuyuk-
                    Almaty (r.CHon-Kemin)
   Tuyuk Zap.  4000  1B       led.N68 (r.Prohodnaya) - led.
                    Tuyuk-Almaty (2-j s-z pritok
                    r.Tuyuk-Almaty)
   CHojbalsan  3880  2A       led.YUzh.CHojbalsan (r.Kel'-Alma-
   Vostochnyj             ty) - led.N80 (r.Ozernaya)

     2.Zailijskij Alatau (vost. CHiliko-Keminskoj peremychki)
   Talgar Centr.4905  3B sn-ld-sk  led.S.Talgar (r.Sredn.Talgar) -
                    led.Korzhenevskogo (r.YUzh.Issyk)
                    mezhdu Glavnoj i yuzhnoj v.Talgar
   T|U YUzhnyj  3900  2A ld-sn-os  led.Dzhambula (r.Nauruksaj, r.L.
                    Talgar) - led.YU.T|U
   Obhodnoj   4100  2A sn-ld    led.Desnica (led.Bogatyr') -
                    led.Golova (led.Bogatyr')
   Medoeva   3850  1B       led.Medoeva (r.ZHarsaj) - bezym.
                    ushch. k oz.Boz-Kul'
   Kopr     4520  2B* sn-ld   led.Ozernyj (r.Sr.Talgar) -
                    led.Korzhenevskogo
                    mezhdu v.Metalurg i Kopr
   Korzhenevskogo 4400 3A* sn-ld   led.Ozernyj - led.Korzhenevskogo
                    mezhdu v.Jin'-Tau i Kopr

                 - 33 -

-----------------------------------------------------------------------
    1     2     3          4
-----------------------------------------------------------------------
      3.Kungej Alatau (zap. CHiliko-Keminskoj peremychki)
   Kungej    4090  3A*      led.Keminskij (oz.Dzhashyl-Kel',
                    r.CHon-Kemin) - led.N536 (r.CHon-
                    Aksu)
   ZHassyk    4050  1B       led.N543 (r.CHon-Aksu) - led.
   (Dzhashyl)              Bezymyannyj (led.vost.Aksu,
                    r.Aksu, r.CHon-Kemin)
   Morennyj   4200  2A       led.N544 (r.CHon-Aksu) - led.
                    Morennyj (r.V.Aksu,r.CHon-Kemin)

      4.Kungej Alatau (vost. CHiliko-Keminskoj peremychki)
   Atadzhajloo  4200  2B sn-ld    led.YU.ZHangyryk (r.ZHangaryk) -
   Vostochnyj             led.CHon-Aksu (r.CHon-Aksu)

            5.CHiliko-Keminskaya peremychka
   70 let Ok-  4350  2A* sn-ld   led.ZHangaryk (r.ZHangaryk) -
   tyabrya               led.Keminskij (oz.Dzhashyl-Kel',
                    r.CHon-Kemin)
   Vershinnyj  4010  2A       led.YUzh.ZHangaryk (r.ZHangaryk) -
                    led.Keminskij (oz.Dzhashyl-Kel',
                    r.CHon-Kemin)

             CENTRALXNYJ TYANX-SHANX
         2.Central'naya chast' hr. Terskej-Alatau.
              2.2.Severnye otrogi
   40 let Kir- 3950  2A       r.Ontor (r.Karakol) - led.Ozer-
   gizii YUzh.             nyj (r.Telesty). V 1 km yuzhnee
                    per. 40 let Kirgizii
   Lukavyj   3700  1A sn-os    P.istok r.Telekty Z. - led.
                    Ozernyj. V 1km yugo-zapadnee
                    per.Dimitrova

               4.Massiv Kujlyu
   Al'pina   4200  2B* sn-ld   r.Karator - led.Bordu Z.
   (VAZ)               v 1 km Severnee per.SHCHorsa
   250 let   4650  3A sn-ld    plato led.Ashutor V. - r.Kujlyu YU.
   Tol'yati              v 2 km severo-Z. per.Burevestnik
   Zaharova   4600  3A sn-ld    plato led.Ashutor V. - r.Kujlyu YU.
   YUriya                v 1 km severo-Z. per.Burevestnik


                 - 34 -

-----------------------------------------------------------------------
    1     2     3          4
-----------------------------------------------------------------------
   Ledovaya   4900  3B sn-ld    plato led.Ashutor V. - led.
   pesnya               Kujlyu YU.
   50 let LKI  4850  3A sn-ld    plato led.Ashutor V. - led.Kuj-
                    lyu YU.V 1 km vostochnee uzlovoj v.
   Snezhnaya   5000  3B sn-ld    plato led.Ashutor V. - led.Kara-
   fantaziya              tor. YUzhnee p.Obrucheva (5203 m)
   Kindyk Z.  4200  2A       r.B.Kindyk - r.M.Taldysu
   Solnechnyj  4800  3A sn-ld   plato led.Ashutor V. - led.Kujlyu YU.
   Druzhba    4500  2B       r.Bordu V. - led.C.|kichat.Mezhdu
                    per.Petrovskogo i DSO "Zenit"

         VOSTOCHNAYA CHASTX CENTRALXNOGO TYANX-SHANYA
             1. Hrebet Terskej-Alatau
              (vost. per. CHon-Ashu)
   Har'kovskij 4650  2A sn-ld    led. Karasaj - led. Semenova
   politehnik
              3. Hrebet Sarydzhaz
   LKT (Leninsk.5250  3A ld-sn-sk  led. Semenova - led. Odinnadcati
   KT g.Moskvy)            (led. S.Inyl'chek)
   Mercbahera  5100  3B ld-sn-sk  led. Mushketova - oz. Mercbahera
   Mramornaya  6100  3B sn-ld-sk  led.Mramornoj steny - led. Sev.
   Stena               Inyl'chek. CHerez p.Plato.
   Snezhnaya   5000  3A sn-ld    led.Mushketova - led.S.Inyl'chek
   lestnica              Zap. p.Snezhnaya lestnica (5155)

              4. Hrebet Tengritag
   Vertoletnyj 5600  3B* sn-ld-sk  led.Suhodol'skogo (led.S.Inyl'-
                    chek) - led.Stvora (led.YU.Inyl'-
                    chek)
   Vostochnoe  6100  3B* sn-ld   led. S. Inyl'chek - led. Razor-
   sedlo Han-Tengri          vannyj (led. YU. Inyl'chek)
   Tyurina    5000  3B* sn-ld-sk  led. Zagrubskogo (led. S.Inyl'-
                    chek) - led.Tyurina (led.YU.Inyl'-
                    chek)
   Ul'yanovskij 4800  3A sn-sk-ld  led. Sorokina (led. S.Inyl'chek)
                    - led. YU.Inyl'chek
   SHater V.   6700  3B* sn-ld-sk  led. S.Inyl'chek - led. Demchenko
                    (led. YU.Inyl'chek). CHerez vershinu
                    V. SHater (6700)


                 - 35 -

-----------------------------------------------------------------------
    1     2     3          4
-----------------------------------------------------------------------

             5. Hrebet Inyl'chektau
   Druzhba    5250  3B sn-ld    Z. kamera led. Putevodnyj -
                    led.N18 (led.Kaindy)
   Zaslonova K. 5100  3A sk-ld    zap. kamera led. SHokal'skogo -
                    led. N9 (led. Kaindy)
   Majronisa  4600  3A sn-ld    led. N4 (r. At-Dzhajlyau S.) -
                    led. N33 (r. Kaindy)
   SKTO "Spartak"4800 2A sn-ld-sk  led. N31 (led. Kaindy) - led.
                    N32 (led.Kaindy)
   Sportkluba  4700  3A sn-ld    led.N1(led.Kandzhajlyau) - led.N2
   KAMAZ               (led.Kandzhajlyau)
   Podvodnikov 4700  3A sn-ld    V.vetv' led.Putevodnyj - led.
                    N13 (led.Kaindy)
   CHelninskij  4950  3A sn-ld-sk  led.N1 (led.Kandzhajlyau) -
                    led.N27 (led. Kaindy)
   SHevchenko T. 5000  3B sn-ld    V. kamera led. Putevodnyj -
                    led. N12 (led. Kaindy)
   YUnusova R.  4900  2B sn-ld    led. N3 (led.Kandzhajlyau) -
                    led.N4 (r.Atdzhajlyau S.)

             6. Hrebet Kaindy-Katta
   Arbat    5300  3A sn-ld    led. Kaindy - led. Al'pinist
   Terekty V.  4760  2B sn-sk-os  led. Kaindy - r. Terekty
   Tysyacheletiya 5000  3A sn-ld-os  led.N43 (led. Kaindy) - led.
   kreshcheniya Rusi           Al'pinist

         7.Sevevernye otrogi hrebta Kokshaaltau
   Plato SHmidta 5300  3B sn-ld    led. Komsomolec - led.Dikij
                    cherez verhnee plato led.
                    Proletarskij turist

               8. Hrebet Aktau
   Noktyurn   5000  2B sn-ld    led. Severnyj - led. YU.Inyl'chek

         9.Zapadnye otrogi hrebta Meridional'nyj
   Krugozor   4230  1B sn-sk-os  led. Krugozor - led. Mramornoj
                    steny                 - 36 -


_______________________________________________________________________
  Naimenovanie Vysota, Kategoriya     CHto soedinyaet
   perevala     m  leto
-----------------------------------------------------------------------
    1     2     3          4
-----------------------------------------------------------------------
              1.Severnaya Dzhungariya
   Abolina   3800  3A       led.N278 (r.Vodopadnaya, r.Ko-
                    ra) - Z. kamera led.Abolina
                    (r.Urman-Bien)
   Mynchukyr   2900  n/k sk-tr-os  P.istok L.pritoka r.Kyzylagash -
                    r.Kora. Vesnoj - 1A

             2.Central'naya Dzhungariya
   Sedlo    3230  1B       led.Vysockogo (r.Kaskabulak,
                    r.Kora) - Z. kamera led.Kas-
                    kabulak (r.Kaskabulak)
   Vladimira  3700  3A*      led.Tronova (r.Mukan, r.Kora)
   Mikityuka              - central'nyj istok r.Tenteksaj
                    (r.Koksu)
   Veteran   3450  2B       led.Kaskabulak (r.Kaskabulak,
                    r.Kora) - Z. pritok r.Tentek-
                    saj (r.Koksu)
   Kojtas    3350  2A       led.Vysockogo (r.Kaskabulak,
                    r.Kora) - bezymyannyj led.
                    (r.Kojtas, r.CHazha)

              3.YUzhnaya Dzhungariya
   Glybistyj  3920  1B* sk-ld   led.Voejkova - led.Panfilova
                    yuzhnee p.4247
   SK MVTU   3950  2A sn-ld    Z. kamera led.Panfilova - led.
                    Sejfulina. Vostochnee p.4247
   Samujlova  3920  3A* sk-ld   Z. kamera led.Panfilova - led.
         4050  3A* sn-ld   Horgosskij. V pleche p.4247
                    dva varianta prohozhdeniya
   Kamennyj   3760  1B sk-ld    r.M.Kabyl - led.Kastro
   idol
   Talagaj   3680  1B* ld-os   led.Kastro - P. pritok r. B.
                    Usek. Zapadnee v.Zubchataya
                 - 37 -

-----------------------------------------------------------------------
    1     2     3          4
-----------------------------------------------------------------------
   Nesterovoj  3720  2A ld-os   led.Kastro - P. pritok r. B.
                    Usek. Vostochnee p.Lavovyj
   M.Kabyl   3750  1B ld-os   r. M.Kabyl - r. B.Usek.
                    Zapadnee p.Lavovyj
   Ispanka   3800  2B sk-ld    r.M.Kabyl - r.Mynzhilki
   Natasha    3800  2B ld-os    led.Koksajskij - r.Ul'kenisy
   Zajchonok   3850  2A ld-os    r.B.Koksaj - led.Arkasheva
   Dzhil'dajryk 3900  2A* sk-ld   r.B.Koksaj - led.Arkasheva
   YUliya     3700  1A sn-os    r.B.Koksaj r.Dzhil'dajryk
   CHerkasova  3695  1B sn-ld    r.Dzhil'dajryk - led.CHerkasova
   Svyatogo   3900  2A sk-ld    r.Kabylsaj - oz.Ul'kensy
   Valentina
   CHabanskij  2900  n/k tropa   r.Ul'kenisy - r.YUjtas
   Skorpion   3800  1B sk-ld    led.YUjtas - led.Glyaciologov
   Kaskadnyj  3800  2A sk-ld    led.YUjtas - led.Glyaciologov
   L'vica    3600  2A ld-sk    led.Kokkiya - P. pritok r.ZHak-
                    sysaya
   Odinochek   3650  2A ld-sk    led.Kokkiya - P.pritok r.ZHak-
                    sysaya
   Sarybel'   2500  n/k tr-os   cherez otrog Tyshkanbas - r.Naryn
   Kumbel'   2600  1A tropa    r.B.Kabyl - r.Kumbel'saj                 - 38 -


_______________________________________________________________________
  Naimenovanie Vysota, Kategoriya     CHto soedinyaet
   perevala     m  leto
-----------------------------------------------------------------------
    1     2     3          4
-----------------------------------------------------------------------
             2. YUzhno-CHujskij hrebet
   Terciya    3100  2A       r. Karasu - P. istok r. Ligansu
                    (zapadnee v. 3189)
   Dzhazater   2870  n/k   1A  Srednee oz. v verhov'yah r. Meshtu-
                    Ajry - L. istok r. Ligansu
   Kama     3150  2A       led. Meshtu - Ajry (v.vetv') -
                    L.istok r.Bara. Zapadnee v.3280
   Udobnyj   2900  1B       led. Meshtu-Ajry (V. vetv') - L.
                    pritok r.Kara-Ajry. YUzhnee v.3180

              3.Katunskij hrebet.
              3.1.Mul'tinskij uzel
   Orion Zap.  2600  1B ld-os    r.P.Haziniha - L.istok r.Tyur-
                    gen'su
   Orion Sredn. 2500  1A os     r.P.Haziniha - L.istok r.Tyur-
                    gen'su
   Orion    2520  1A os     r.P.Haziniha - L.istok r.Tyur-
                    gen'su
   Kalinina Vl. 2800  2A ld-os    r.P.Haziniha - L.istok r.Tyur-
                    gen'su
   Neudachnikov 2750  1A os     r.P.Haziniha - istok r.Verhn.
   Sev.                Kuragan
   Promezhutoch- 2550  1A sk-os    L.istok r.Tyurgen'su - verhov'ya
   nyj I               L.pritoka r.Tyurgen'su
   Turgen'   2520  1A tr-os    L.istok r.Tyurgen'su - L.pritok
                    r.Tyurgen'su
   Promezhutoch- 2650  1A sk-os    verhov'ya L.pritoka r.Tyurgen'su -
   nyj II               r. Sakalsu. Dve sedloviny
   Ural'skij II 2650  1A       L.pritok r.Tyurgen'su - r.Sakalsu
                    r.Tyurgen'su
   Ural'skij I 2640  1B       L.pritok r.Tyurgen'su - r.Sakalsu
                    r.Tyurgen'su
   Bezymyannyj  2780  1B sk-ld    r.Tal'men'ka - oz.Verhn.Mul'-
                    tinskoe. Vostochnoe sedlo                 - 39 -

-----------------------------------------------------------------------
    1     2     3          4
-----------------------------------------------------------------------
   Lukovka   2120  n/k tr-os   r.Lukovka - L.pritok r.Sobach'ya
   Okno     2780  1A sk-os    oz.Verhn.Mul'tinskoe - r.Pope-
                    rechnaya. YUzhnee per.Razdel'nyj
   Syurpriz   3000  2A ld-sk-os-sn L.istok r.Tal'men'ka (led. B.
                    Tajmenij) - L.istok r.L.Osinov-
                    ka (Karaajry, verhnee ozero)
   Verhnij   2820  2A ld-sk-sn  verhn.plato led.B.Tajmenij -
   Osinovskij             L.istok r.L.Osinovka (Karaajry,
                    verhnee ozero). V 0,5 km yugo-
                    vostochnee per.Syurpriz
   Zabludshij  2720  1B sn-os-sk  verhov'ya Sr.istoka r.Solovuhi -
                    verhov'ya r.L.Osinovka (Karaaj-
                    ry). V 0,5 km yuzhnee per.Seregina
   Vspomoga-  2500  1A sk-os    P.istok r.Solovuha - Sr.istok
   tel'nyj              r.Solovuha
   Krasno-   2680  1B sk-os    Sr.istok r.Solovuha - L.istok
   gvardeec              r.Solovuha
   Novyj    2760  1B ld-sk-os  verhov'ya L.istoka r.Solovuha -
                    verhov'ya r.L.Osinovka (Karaajry)
   Bezymyannyj- 2520  1A sn-sk-tr  L.istok r.Solovuha - L.pritok
   Dopolnitel'nyj           r.Tal'men'ka
   Raduzhnye   2800  1B sn-os    P.istok r.Gromotuha - P.istok
   Nadezhdy              r.L.Osinovka (Karaajry)
   Obmanutye  2800  1B sn-os    P.istok r.Gromotuha -
   Nadezhdy              L.pritok r.Tal'men'ka
   YUnost'    2400  1A sn-ld    soed.P.istoki r.Osinovka
                    (Karaajry)
   Vechernij   2800  1B ld-sn-os  soed.verh.L.istokov P.Osinovka
                    (Karaajry)
   Mrachnyj-2  2760  1B* os-sk-sn  C.istok r.Gromotuha - C. istok
   (Obmannyj)             r.P.Osinovka. /P.o.(kamni!)/
   Litva    2900  2B sk-ld    YU.istok r.P.Osinovka (Karaajry)
                    - r.L.Haziniha

         3.2. Katunskij hrebet, Kuragannyj uzel
   Prikam'e   3200  2A    2A  led.V.Orochagan - led.P.Kulagash
                    (Slancevyj) Vostochnee v. 3460
   Ledoperemet 3100  1A    1A  led.P.Kulagash (YU. vetv') - led.
                    P. Kulagash (S. vetv')


                 - 40 -

-----------------------------------------------------------------------
    1     2     3          4
-----------------------------------------------------------------------
   Bogulaka   3400  2A    2A  led. Sarysu - L. istok r. Kosh-
                    bulak (led. Centr. Koshbulak)
   Tarbagan   3100  1A    1B  istok r. Akbulak - L. pritok
                    r.Koshbulak. YUzhnee v. 3280
   Akbulak   2760  n/k      istok r. Akbulak - L. pritok
                    r.Koshbulak. Vostochnee v. 3280
   Nezhdannyj  2400  1A       r.Peshtuayuk (L.pritok r.Argut) -
                    Argutskie ozera
   Slavutich   3500  3A sk-ld    led. Akkemskij - led. Leonida
                    severnee v.4170
   Parus    3070  1B ld-sk    verhov'ya L.pritoka r.L.Abiak -
                    r. Joldo S.
   Neizvestnyj 2900  1B ld-sk    verhov'ya r. B.Kulagash - r. L.
                    Abiak
   400-letiya  3050  2A sk     verhov'ya led.Kurkure -
   Voronezha              verhov'ya ushch.r.M.Kokkol'
   YAmanushka   2850  1A os     r.YAmanushka (r.Nizhn.Kuragan) -
                    oz.Razvedchikov (r.M.Kulgash,
                    r.Kochurla)
   YAmanushka      1B ld-os    r.YAmanushka (r.Nizhn.Kuragan) -
   P.Abiak              r.P.Abiak (r.Abiak, r.Nizhn.
                    Kuragan)
   Prohodnoj  2700  1A os-sn    istok r.Joldo YU. - ruch.Sergesu
   Kapchal Sredn.2800  2B* ld-sk-os  led.Koni-Ajry Centr. (r.Koni-
   lozhn. (Metalurg)          Ajry) - led.Kapchal Centr. (r.
                    Kapchal)
   Kapchal Sredn.2800  2B       led.Koni-Ajry V. (r.Koni-Ajry) -
                    led.Kapchal Centr. (r.Kapchal)
   Instruktorov 2900  1B* ld-sk-os  L.istok r.Joldo-Ajry - P.istok
                    r.S.Joldo
   Fortochka   2850  1B ld-sk-sn  C.istok r.S.Joldo - led.Joldo-
                    Ajry. V 0,5 km severnee per.
                    Dzhalama YU.
   Sochi     2950  1B sn-sk    led.Joldo-Ajry - led.Nemyckogo
   Prohodnoj  2800  1A sn-os    mezhdu C. i L.istokami r.Joldo YU.
   Trinadcati  3000  1B ld-sn-os  led.Nemyckogo - pritok r.Joldo
   (Rostov-Don)            YU.
   Sajlyankina  2760  1A ld-os    led.Nemyckogo - r.Koni-Ajry
   griva


                 - 41 -

-----------------------------------------------------------------------
    1     2     3          4
-----------------------------------------------------------------------
   Koreshok   2800  1B sn-os    P.istok r.Kapchal - C.istok r.
                    Uzun-Karasu. V 1 km zapadnee
                    per.Volzhskij
   Uzun-Karasu 2760  n/k tr-os   verh.r.Uzun-Karasu -L.pritok
                    r.Verhn.Kuragan
   SHCHel'     2800  2A sk     r.Ajgara - r. Joldo YU.
   Zuby     2800  1B* sn-sk-os  r.Ajgara - r.Joldo YU.
                    mezhdu per.SHCHel' i Ajgary

         3.3.Katunskij hrebet, Beluhinskij uzel
   Lyubimyh zhen 4370  2A sn-ld    Z.plato - C.plato
                    severnee severnogo bugra
   Koroleva   4050  2B sn-ld    Z.istok led.Geblera - Z.plato
                    yuzhnee p.Beluha Z.
   Central'noe 4370  2B sn-ld    C.plato po lyuboj vetvi led.
   plato               Geblera
   Gerda    3500  2B sn-sk-ld  C.istok led.CHernyj - led.Myushtu-
                    Ajry
   Parizh        3B       C.istok led.CHernyj - led.Myushtu-
   (Gerda-lozhn.)           Ajry. Zapadnee v.Myushtu-Ajry.
   Katunskij S. 3900  3A sk-ld-sn  V. vetv' led.Geblera - P.pritok
                    led.B.Berel'skij
   Geroicheskaya 3800  3B sn-ld-sk  led.B.Berel'skij - led.Mensu
   Koreya               mezhdu v.50 let KPSS i v.Geroi-
                    cheskaya Koreya
   Tronova   3800  3A sn-ld-sk  led.M.Berel'skij - V.vetv' led.
                    Mensu

         3.4.Katunskij hrebet, vostochnaya chast'
   Solnca    3000  1B sn-ld    L.pritok r.Kurkure - led.Kur-
                    kure Z.                 - 38 -


_______________________________________________________________________
  Naimenovanie Vysota, Kategoriya     CHto soedinyaet
   perevala     m  leto
-----------------------------------------------------------------------
    1     2     3          4
-----------------------------------------------------------------------
             2. YUzhno-CHujskij hrebet
   Terciya    3100  2A       r. Karasu - P. istok r. Ligansu
                    (zapadnee v. 3189)
   Dzhazater   2870  n/k   1A  Srednee oz. v verhov'yah r. Meshtu-
                    Ajry - L. istok r. Ligansu
   Kama     3150  2A       led. Meshtu - Ajry (v.vetv') -
                    L.istok r.Bara. Zapadnee v.3280
   Udobnyj   2900  1B       led. Meshtu-Ajry (V. vetv') - L.
                    pritok r.Kara-Ajry. YUzhnee v.3180

              3.Katunskij hrebet.
              3.1.Mul'tinskij uzel
   Orion Zap.  2600  1B ld-os    r.P.Haziniha - L.istok r.Tyur-
                    gen'su
   Orion Sredn. 2500  1A os     r.P.Haziniha - L.istok r.Tyur-
                    gen'su
   Orion    2520  1A os     r.P.Haziniha - L.istok r.Tyur-
                    gen'su
   Kalinina Vl. 2800  2A ld-os    r.P.Haziniha - L.istok r.Tyur-
                    gen'su
   Neudachnikov 2750  1A os     r.P.Haziniha - istok r.Verhn.
   Sev.                Kuragan
   Promezhutoch- 2550  1A sk-os    L.istok r.Tyurgen'su - verhov'ya
   nyj I               L.pritoka r.Tyurgen'su
   Turgen'   2520  1A tr-os    L.istok r.Tyurgen'su - L.pritok
                    r.Tyurgen'su
   Promezhutoch- 2650  1A sk-os    verhov'ya L.pritoka r.Tyurgen'su -
   nyj II               r. Sakalsu. Dve sedloviny
   Ural'skij II 2650  1A       L.pritok r.Tyurgen'su - r.Sakalsu
                    r.Tyurgen'su
   Ural'skij I 2640  1B       L.pritok r.Tyurgen'su - r.Sakalsu
                    r.Tyurgen'su
   Bezymyannyj  2780  1B sk-ld    r.Tal'men'ka - oz.Verhn.Mul'-
                    tinskoe. Vostochnoe sedlo                 - 39 -

-----------------------------------------------------------------------
    1     2     3          4
-----------------------------------------------------------------------
   Lukovka   2120  n/k tr-os   r.Lukovka - L.pritok r.Sobach'ya
   Okno     2780  1A sk-os    oz.Verhn.Mul'tinskoe - r.Pope-
                    rechnaya. YUzhnee per.Razdel'nyj
   Syurpriz   3000  2A ld-sk-os-sn L.istok r.Tal'men'ka (led. B.
                    Tajmenij) - L.istok r.L.Osinov-
                    ka (Karaajry, verhnee ozero)
   Verhnij   2820  2A ld-sk-sn  verhn.plato led.B.Tajmenij -
   Osinovskij             L.istok r.L.Osinovka (Karaajry,
                    verhnee ozero). V 0,5 km yugo-
                    vostochnee per.Syurpriz
   Zabludshij  2720  1B sn-os-sk  verhov'ya Sr.istoka r.Solovuhi -
                    verhov'ya r.L.Osinovka (Karaaj-
                    ry). V 0,5 km yuzhnee per.Seregina
   Vspomoga-  2500  1A sk-os    P.istok r.Solovuha - Sr.istok
   tel'nyj              r.Solovuha
   Krasno-   2680  1B sk-os    Sr.istok r.Solovuha - L.istok
   gvardeec              r.Solovuha
   Novyj    2760  1B ld-sk-os  verhov'ya L.istoka r.Solovuha -
                    verhov'ya r.L.Osinovka (Karaajry)
   Bezymyannyj- 2520  1A sn-sk-tr  L.istok r.Solovuha - L.pritok
   Dopolnitel'nyj           r.Tal'men'ka
   Raduzhnye   2800  1B sn-os    P.istok r.Gromotuha - P.istok
   Nadezhdy              r.L.Osinovka (Karaajry)
   Obmanutye  2800  1B sn-os    P.istok r.Gromotuha -
   Nadezhdy              L.pritok r.Tal'men'ka
   YUnost'    2400  1A sn-ld    soed.P.istoki r.Osinovka
                    (Karaajry)
   Vechernij   2800  1B ld-sn-os  soed.verh.L.istokov P.Osinovka
                    (Karaajry)
   Mrachnyj-2  2760  1B* os-sk-sn  C.istok r.Gromotuha - C. istok
   (Obmannyj)             r.P.Osinovka. /P.o.(kamni!)/
   Litva    2900  2B sk-ld    YU.istok r.P.Osinovka (Karaajry)
                    - r.L.Haziniha

         3.2. Katunskij hrebet, Kuragannyj uzel
   Prikam'e   3200  2A    2A  led.V.Orochagan - led.P.Kulagash
                    (Slancevyj) Vostochnee v. 3460
   Ledoperemet 3100  1A    1A  led.P.Kulagash (YU. vetv') - led.
                    P. Kulagash (S. vetv')


                 - 40 -

-----------------------------------------------------------------------
    1     2     3          4
-----------------------------------------------------------------------
   Bogulaka   3400  2A    2A  led. Sarysu - L. istok r. Kosh-
                    bulak (led. Centr. Koshbulak)
   Tarbagan   3100  1A    1B  istok r. Akbulak - L. pritok
                    r.Koshbulak. YUzhnee v. 3280
   Akbulak   2760  n/k      istok r. Akbulak - L. pritok
                    r.Koshbulak. Vostochnee v. 3280
   Nezhdannyj  2400  1A       r.Peshtuayuk (L.pritok r.Argut) -
                    Argutskie ozera
   Slavutich   3500  3A sk-ld    led. Akkemskij - led. Leonida
                    severnee v.4170
   Parus    3070  1B ld-sk    verhov'ya L.pritoka r.L.Abiak -
                    r. Joldo S.
   Neizvestnyj 2900  1B ld-sk    verhov'ya r. B.Kulagash - r. L.
                    Abiak
   400-letiya  3050  2A sk     verhov'ya led.Kurkure -
   Voronezha              verhov'ya ushch.r.M.Kokkol'
   YAmanushka   2850  1A os     r.YAmanushka (r.Nizhn.Kuragan) -
                    oz.Razvedchikov (r.M.Kulgash,
                    r.Kochurla)
   YAmanushka      1B ld-os    r.YAmanushka (r.Nizhn.Kuragan) -
   P.Abiak              r.P.Abiak (r.Abiak, r.Nizhn.
                    Kuragan)
   Prohodnoj  2700  1A os-sn    istok r.Joldo YU. - ruch.Sergesu
   Kapchal Sredn.2800  2B* ld-sk-os  led.Koni-Ajry Centr. (r.Koni-
   lozhn. (Metalurg)          Ajry) - led.Kapchal Centr. (r.
                    Kapchal)
   Kapchal Sredn.2800  2B       led.Koni-Ajry V. (r.Koni-Ajry) -
                    led.Kapchal Centr. (r.Kapchal)
   Instruktorov 2900  1B* ld-sk-os  L.istok r.Joldo-Ajry - P.istok
                    r.S.Joldo
   Fortochka   2850  1B ld-sk-sn  C.istok r.S.Joldo - led.Joldo-
                    Ajry. V 0,5 km severnee per.
                    Dzhalama YU.
   Sochi     2950  1B sn-sk    led.Joldo-Ajry - led.Nemyckogo
   Prohodnoj  2800  1A sn-os    mezhdu C. i L.istokami r.Joldo YU.
   Trinadcati  3000  1B ld-sn-os  led.Nemyckogo - pritok r.Joldo
   (Rostov-Don)            YU.
   Sajlyankina  2760  1A ld-os    led.Nemyckogo - r.Koni-Ajry
   griva


                 - 41 -

-----------------------------------------------------------------------
    1     2     3          4
-----------------------------------------------------------------------
   Koreshok   2800  1B sn-os    P.istok r.Kapchal - C.istok r.
                    Uzun-Karasu. V 1 km zapadnee
                    per.Volzhskij
   Uzun-Karasu 2760  n/k tr-os   verh.r.Uzun-Karasu -L.pritok
                    r.Verhn.Kuragan
   SHCHel'     2800  2A sk     r.Ajgara - r. Joldo YU.
   Zuby     2800  1B* sn-sk-os  r.Ajgara - r.Joldo YU.
                    mezhdu per.SHCHel' i Ajgary

         3.3.Katunskij hrebet, Beluhinskij uzel
   Lyubimyh zhen 4370  2A sn-ld    Z.plato - C.plato
                    severnee severnogo bugra
   Koroleva   4050  2B sn-ld    Z.istok led.Geblera - Z.plato
                    yuzhnee p.Beluha Z.
   Central'noe 4370  2B sn-ld    C.plato po lyuboj vetvi led.
   plato               Geblera
   Gerda    3500  2B sn-sk-ld  C.istok led.CHernyj - led.Myushtu-
                    Ajry
   Parizh        3B       C.istok led.CHernyj - led.Myushtu-
   (Gerda-lozhn.)           Ajry. Zapadnee v.Myushtu-Ajry.
   Katunskij S. 3900  3A sk-ld-sn  V. vetv' led.Geblera - P.pritok
                    led.B.Berel'skij
   Geroicheskaya 3800  3B sn-ld-sk  led.B.Berel'skij - led.Mensu
   Koreya               mezhdu v.50 let KPSS i v.Geroi-
                    cheskaya Koreya
   Tronova   3800  3A sn-ld-sk  led.M.Berel'skij - V.vetv' led.
                    Mensu

         3.4.Katunskij hrebet, vostochnaya chast'
   Solnca    3000  1B sn-ld    L.pritok r.Kurkure - led.Kur-
                    kure Z.                 - 42 -  Vmesto razdelov Perechnya: 1.Krasnaya Polyana, 2.Arhyz, B.Laba, Bzyb'
_______________________________________________________________________
  Naimenovanie Vysota, Kategoriya     CHto soedinyaet
   perevala     m  leto
-----------------------------------------------------------------------
    1     2     3          4
-----------------------------------------------------------------------
               1.Krasnaya Polyana
              1.1.Glavnyj hrebet
   Pseashha   2014  n/k      r.Mzymta - r.Urushten
   Aishha-1   2242  n/k      r.Pslushonok (r.Mzymta) - r.M.
                    Laba
   CHernorechens- 2700  1A os     ruch.Vorovskoj (r.Cahvoa) -
   kij                r.Mzymta
   Smidovicha  2700  1A sn-os    r.Mzymta - r.Cahvoa
   Kardyvach   2823  1A os     r.Cahvoa - r.Mzymta
   Cyndyshha   2800  1A os-sn    r.Cahvoa - r.Mzymta
   Devyati    2700  1A sn-os    r.Cahvoa - r.Mzymta
   Auadharskij 2800  1B sk-os    r.Cahvoa - r.Auadhara
   Cahvoa    2700  1A sk-os    r.Cahvoa - r.Mzymta.
                    Vesnoj 1B sn

            1.2.Otrogi Glavnogo hrebta
   CHelipsi   2700  1A sn-os    r.CHelipsi (r.Urushten) - r.CHis-
                    taya (r.M.Laba)
   Mramornyj  2800  1B* sk-os   r.Mramornaya (r.Urushten) - r.
                    CHistaya (r.M.Laba)
   Stroitelej  2750  1B ld-sk-os  led.Pseashha (r.CHistaya, r.M.
                    Laba) - r.Psluh (r.Mzymta)
   Alsus        n/k      r.Urushten - r.M.Laba
   Krutoj    2600  1A sn-os    r.Bezymyanka - ruch.Voronskoj
                    (r.Cahvoa)
   Peshehodnyj  2800  1A sn-os    r.Bezymyanka - ruch.Voronskoj
                    (r.Cahvoa)
   Aishha-2   2100  n/k      r.Pshuh (r.Mzymta) - r.Mzymta

        1.3.Acetuksko-Abiginskij hrebet i ego otrogi
   Tur'i vorota 2500  1A sn-os    r.Golubaya (r.Mzymta) - r.Psou
                    Vesnoj 1B sn                 - 43 -

-----------------------------------------------------------------------
    1     2     3          4
-----------------------------------------------------------------------
   Acetukskij  2130  n/k      r.Azmych (r.Mzymta) - r.Mzimna
   Ahukdarskij 2106  n/k      r.Azmych (r.Mzymta) - r.Auadhara
   Kuteheku   2500  n/k      r.Mzymta - r.Auadhara
   Rejngardta  2280  1A sn-os    r.Tihaya (r.Mzymta) - oz.Rejn-
                    gardta (r.Mzymta)
   Konstantinova 2350 1A sn     r.Arbaa (r.Gega) - r.Psej (oz.
                    Rica)
   Psej     1870  n/k      r.Arbaa (r.Gega) - r.Psej (oz.
                    Rica)
   Pshagishha   1700  n/k      r.Gega - oz.M.Rica

         1.4.Gagrskij hrebet. Peremychka Ah-Ag.
   Hamysh    2158  n/k tr-os   r.Gega - r.Psou.
                    Vesnoj 1A sn
   CHamashha   2178  n/k      r.Candripsh - r.Dzou (r.Gega)
   Arabika   2500  1A sn-os    r.Psahadzha (r.Gega) - r.Cand-
                    ripsh
   Psahadzha   2300  1A sn-os   r.ZHoekvara - r.Psahadzha (r.Gega)

             2.Bol'shaya Laba. Pshu.
              2.1.Glavnyj hrebet
   Azhara    2450  n/k      r.Cahvoa - r.Lashipse
   Damhurc Z.  2450  n/k      r.Damhurc (r.B.Laba) - r.Lashipse
                    Vesnoj 1A
   Damhurc V.  2400  n/k      r.Damhurc (r.B.Laba) - r.Agu-
                    rybza (r.Aguripsta).
                    Vesnoj 1A
   Makera    2360  n/k      L.istok r.Makera (r.B.Laba) - r.
                    Makera (r.Aguripsta).
                    Vesnoj 1A
   CHamhar    2350  n/k      P.istok r.Makera (r.B.Laba) - r.
                    Bigdazi (r.Aguripsta).
   Ahitara   2400  n/k      r.Adzapsh (r.Sanchara) - magist-
                    ral'naya tropa v Auadharu.
                    Vesnoj 1A
   Adzapsh    2492  n/k      r.Adzapsh (r.Sanchara) - r.Ahej
                    (r.Bavyu)
                    /Vesnoj p.o./                 - 44 -

-----------------------------------------------------------------------
    1     2     3          4
-----------------------------------------------------------------------
   Sanchara   2642  n/k      r.Sanchara (r.B.Laba) - r.Ahej
                    (r.Bavyu). Vesnoj 1A
   Allashtrahu  2738  n/k      r.Sanchara (r.B.Laba) - r.Ahej
                    (r.Bavyu). Vesnoj 1A
   46-j armii  2760  1A sn-os    r.Sanchara (r.B.Laba) - r.Gryb-
                    za (r.Bzyb')
   Grybza    2800  1B sk-ld    led.Abgecki (r.Sanchara) - r.
                    Grybza (r.Bzyb')
   Cegerker   2265  n/k      r.Cegerker (r.B.Laba) - r.Gryb-
                    za (r.Bzyb').
                    Vesnoj 1B
                    /Vesnoj lavinoopasen s yuga/
   Cegerkulir  2520  n/k      r.B.Laba - r.Gvashthva (r.Gryb-
                    za). Vesnoj 1A
   Labinskij Z. 2550  n/k      r.B.Laba - ur.Gvashthva.
                    Vesnoj 1A
   Labinskij V. 2600  n/k      r.B.Laba - r.YU.Psysh (r.Bzyb')
                    Vesnoj 1A
   Psyrs    3250  1B* ld-sk   led.Labinskij (r.B.Laba) - r.
                    YU.Psysh (r.Bzyb')

          2.2.Severnye otrogi Glavnogo hrebta
   Umpyrskij  2522  n/k      r.M.Laba - r.Zakan (r.B.Laba)
   Kvata    2350  n/k      r.Cahvoa - r.B.Azhara (r.Damhurc)
   Semi ozer  2500  1A os     r.Mamhurc (r.B.Laba) - r.Makera
                    (r.B.Laba)
   CHergid    2650  1A os     P.istok r.Mamhurc - L.istok
                    r.Mamhurc
   Minvody   2450  n/k      r.Zapadka (r.Makera) - r.Adzapsh
                    (r.Sanchara)
   Vasil'eva  2850  1B sk-sn-ld  led.Abgecki (r.Sanchara) - Sr.
                    istok r.Sanchara
   Abgecki   2800  1B sk-os    r.B.Laba - r.Abgecki (r.Sanchara)
   CHertovy   2850  1B sk-ld    r.Cegerker (r.B.Laba) - led.
   vorota               Abgecki (r.Sanchara)


                 - 45 -

-----------------------------------------------------------------------
    1     2     3          4
-----------------------------------------------------------------------
               2.3.Hrebet Anchha
   Lashipse   2300  n/k      r.Lashipse - verhn. tropa k is-
                    tochnikam Adzapsh
   Anchha    2000  n/k      r.Lashipse - r.Aguripsta (r.
                    Bzyb'). Vesnoj 1A
   Anchha-2   2300  n/k      per.Anchha - r.Pshica (r.Bzyb')
                    Vesnoj 1A* /lavinoopasen s yuga/
   Didgal    2500  1A* tr-os   r.Didgal (r.Lashipse) - r.Pshica
                    /Vesnoj lavinoopasen s yuga/
   Lakyrdzys  1900  n/k      r.Pshica (r.Bzyb') - r.|lashhup
                    (r.Aguripsta)
   Lakrozi   2100  n/k tr     r.Bavyu (Pshu) - r.Pshica
                    Vesnoj 1A* sn

         2.4.Peremychka CHamashha. Hrebet Cybishha.
   CHamashha   2050  n/k doroga   r.Ahej (r.Bzyb') - r.Grybza
                    (r.Bzyb')
   Cybishha   2080  n/k      r.Ahej (r.Bzyb') - r.Betaga
                    (r.Bzyb')

          2.5.Korotkie otrogi Glavnogo hrebta
   Gvashthva   2050  n/k      r.Gvashthva (r.Grybza) - r.YU.
                    Psysh (r.Bzyb')

             3.Arhyz. Verhov'ya Bzybi.
              3.1.Glavnyj hrebet
   Medvezhij   2840  1B sn-os    r.Amanauz (r.Psysh) - r.YU.Psysh
                    r.YU.Psysh (r.Bzyb')
   Magana    2950  1B sn-ld    led.Naur (r.Psysh) - r.YU.Psysh
                    (r.Bzyb')
   Naur     2839  1A sn-os    r.Psysh - ur.Ashimhur (r.YU.Psysh)
                    /vesnoj laviny pri spuske na
                    Ashimhur/. Vesnoj 1B sn
   Psysh     3350  2B* ld-sk   led.Psysh (r.Psysh) - led.Skeu
                    (r.Bzyb')
   CHamagvara  3120  2A ld-sk    led.Busha (r.Sekirtme, r.Psysh) -
                    r.CHamagvara (r.Bzyb')
                    Vesnoj 1B* sn                 - 46 -

-----------------------------------------------------------------------
    1     2     3          4
-----------------------------------------------------------------------
   Kizgych-CHama- 3300  2A sk-sn    led.Kizgych-Bash (r.Kizgych-Bash) -
   gvara               r.CHamagvara (r.Bzyb')
   Kizgych    2980  1B os-sn    r.Kizgych-Bash - r.SHhabzca (r.
                    Bzyb')
   Satharo   3010  1B ld-os    led.Dzhal (r.Kizgych-Bash) -
                    r.Satharo (r.Bzyb')
   Alan     3100  2A sk-ld    led.Alan (r.Kizgych-Bash) - r.Sat-
                    haro (r.Bzyb'). Osen'yu 2B ld
   Kongur    2900  1B os-sn    r.Salynngan (r.Kizgych) - r.Par-
                    dgali (r.Bzyb')
   Salynngan  2870  1B* ld-sk   led.Salynngan (r.Kizgych) -
                    r.Gerigele (L.istok r.Adange)
   CHvahra    3000  1B* ld-sk   led.salynngan (r.Kizgych) -
                    r.CHvahra (r.YU.Maruh)
   Kurella   2860  2A ld-sk    led.Bugojchat (r.Kizgych) -
                    r.CHvahra (r.YU.Maruh)
   810-go strel- 3000 1B sn-os    led.Bugojchat (r.Kizgych) -
   kovogo polka            r.YU.Maruh

              3.2.Hrebet Arkasara
   Phiya     2050  n/k      r.Rechepsta (r.Arhyz) - r.Phiya
                    (r.B.Laba)
   Dukka    2570  n/k      r.Dukka (r.Arhyz) - r.Burnaya
                    (r.B.Laba)
   Dorbun    2850  1A* os-sn   r.Belaya (r.Psysh) - r.Burnaya
                    (r.B.Laba)
   Durickogo  3000  1A* sn-os   r.Amanauz (r.Psysh) - r.Burnaya
                    (r.B.Laba)
   Brakon'erov 2890  1A os     r.Amanauz (r.Psysh) - r.Burnaya
                    (r.B.Laba). Vesnoj 1B sn
   Voroncova-  3050  1B sn-os    led.Voroncova-Vemel'yanova
   Vemel'yanova            (r.Burnaya,r.B.Laba) - r.Azimba
                    (r.B.Laba)
   Azimba    3250  2A ld-os    led.Amanauz (r.Amanauz,r.Psysh) -
                    led.Labinskij (r.Azimba,r.B.
                    Laba). Vesnoj 1B sn
   Amanauz   3050  2A ld     led.Amanauz (r.Amanauz,r.Psysh) -
                    r.B.Laba. Vesnoj 1B sn                 - 47 -

-----------------------------------------------------------------------
    1     2     3          4
-----------------------------------------------------------------------
   Tornau    3300  2A ld-sn    led.Amanauz S. (r.Amanauz,r.Psysh)
                    - led.Labinskij (r.B.Laba)

              3.3.Hrebet Gabulu
   Ayulyu     2890  1A os-sn    r.Dukka (r.Arhyz) - r.Belaya
                    (r.Psysh)
   Temir-Kulak 3000  1A os     r.Temir-Kulak (r.Dukka) - r.Be-
                    laya (r.Psysh)

              3.4.Sofijskij hrebet
   Orlenok   3000  1B sn-os    r.Orlenok (r.Sofiya) - r.Psysh
                    /Kamnepad v storonu r.Psysh !!/
   Karadash   2960  1A os-sk    r.Sofiya (r.B.Zelenchuk) - r.Psysh
                    (r.B.Zelenchuk)
   Stolichnyj  3050  1A sn-os    r.Ak-Ajry (r.Sofiya) - r.Psysh
   (Bash-Dzhal)             (r.B.Zelenchuk)
   Ak-Ajry   3150  1B sk-sn    led.Ak-Ajry (r.Sofiya) - r.Kysh-
                    lausu (r.Psysh)
   Topal-Kaya  3400  2A ld-sn-sk  led.Ak-Ajry (r.Sofiya) - r.CHuch-
   (Kozhuhova)             hurka (r.Kizgych-Bash)
   Sofijskoe  2640  n/k tr-os   r.Sofiya (r.B.Zelenchuk) - r.Kiz-
   sedlo               gych Vesnoj 1A sn
   Irkiz    2880  1A sk-os    r.Ak-Ajry (r.Sofiya) - oz.Kashha-
                    |chkichat

              3.5.Hrebet CHuchhur
   Holodovskogo 2960  1A os-sn    r.Kyshlausu (r.Psysh) - r.CHuchhurka
                    (r.Kizgych-Bash)
   Zayach'i ushki 2980  1A os-sn    r.Kyshlausu (r.Psysh) - r.CHuchhurka
                    (r.Kizgych-Bash). Vesnoj 1B sn
   CHuchhur    3050  1A* os-sk   r.Sekirtme (r.Psysh) - r.CHuchhurka
                    (r.Kizgych-Bash)
   CHuchhurskaya  3000  1B* ld-sk   led.Busha (r.Sekirtme, r.Psysh) -
   shchel'                led.Kizgych-Bash (r.Kizgych-Bash)
   Kizgych lozh- 3025  1B sn-ld    led.Busha (r.Sekirtme, r.Psysh) -
   nyj                led.Kizgych-Bash (r.Kizgych-Bash)
   Novyj    3000  1B sn-ld-sk  r.Kyshlausu (r.Psysh) - verh.
                    r.Sekirtme (r.Psysh)                 - 48 -

-----------------------------------------------------------------------
    1     2     3          4
-----------------------------------------------------------------------
            3.6.Hrebet Uzhum. Morg-Syrty.
   Karabet   2300  n/k      r.B.Zelenchuk - r.Maruha
   Karabek   2400  n/k      r.B.Zelenchuk - r.Maruha
   Ozernyj   2500  n/k      ruch.Rapochaj (r.B.Zelenchuk) -
                    r.Maruha
   CHabakly   2600  n/k      ruch.Rapochaj (r.B.Zelenchuk) -
                    r.Maruha
   CHigordali S. 2500  n/k      r.Kizgych (r.B.Zelenchuk) - r.Ma-
                    ruha
   CHigordali YU. 2720  n/k tr-os   r.Kizgych (r.B.Zelenchuk) - r.Ma-
                    ruha
   Bugojchat   2800  n/k tr-os   r.Bugojchat (r.Kizgych) - r.Maruha
                    Vesnoj 1A sn

        3.7.Korotkie severnye otrogi Glavnogo hrebta
   Tokmak    3050  2A ld-sn    led.Psysh (r.Psysh) - led.Busha
                    (r.Sekirtme, r.Psysh)
                    Vesnoj 1B* ld

              3.8.Hrebet Adange
   Asyrha    3050  1B sn-os-ld  r.Pardgali (r.Bzyb') -
                    r.Gerigele (r.Adange)
   Adange S.  2300  n/k      r.Bzyb' - r.Adange (r.CHhalta)
   Psykva    2540  n/k      r.Psykva (r.Bzyb') - P.istok
                    r.Adange (r.CHhalta). Vesnoj 1A sn

        3.9.Korotkie yuzhnye otrogi Glavnogo hrebta
   Skeu     2900  1B sk-sn    r.YU.Psysh (r.Bzyb') - led.Skeu
                    (r.Skeu, r.Bzyb')

               4.Abishira-Ahuba
              4.1.Osnovnoj hrebet
   Kabanly   2950  1B sk-os    r.Apgara (r.Urup) - r.Zagedanka
                    (r.B.Laba)
   Kyrthua   2850  1A* sk-os   r.Apgara (r.Urup) - r.Zagedanka
                    (r.B.Laba)
   Zagedan   2700  1A sk-os    r.Z.Apgara - r.Zagedanka (r.B.
                    Laba)                 - 49 -

-----------------------------------------------------------------------
    1     2     3          4
-----------------------------------------------------------------------
   Phiinskij  2700  n/k      r.Z.Acgara - r.B.Laba
   Urup-Zagedan 2700  1A tr-os    r.Aczagashtu (r.Urup) - r.Zage-
                    danka (r.B.Laba)
   Apgara    2800  n/k      r.V.Apgara (r.Urup) - r.Rechepsta
                    (r.Arhyz)
   CHilik    2890  1A os     r.CHilik (r.Kyafar) - r.Rechepsta
                    (r.Arhyz)
   Rechepsta   3000  1A os-sk    r.Kyzylchuk (r.Kyafar) - r.Re-
                    chepsta (r.Arhyz)
   Fedoseeva  2880  1A os     r.Kyafar-Agur (r.Kyafar) - r.
                    Arhyz (r.Psysh)
   Arhyz    3000  1A sk-os    P.istok r.Kyafar-Agur (r.Kyafar) -
                    r.B.Zelenchuk. Vesnoj 1B sk-sn
   Generalov-  2200  n/k      r.B.Zelenchuk - r.Kyafar-Agur
   skaya balka             (r.Kyafar)

           4.2.Severnye i vostochnye otrogi
   Psykela   3050  1A sk-os    r.CHilik - r.Apgara (r.Urup)
   Kyzylchuk   3150  1B sk-os    r.Kyzylchuk - r.CHilik
   Kynhara   2780  1A os-sk    r.Kyzylchuk - oz.CHilik (r.CHilik)
   Kumbyzh    2800  n/k os     oz.Kyzylchuk (r.Kyzylchuk, r.Kya-
                    far) - r.Z.Agur (r.Kyafar)
   Mylgval   2800  1A os-sk    oz.Kyzylchuk (r.Kyzylchuk, r.Kya-
                    far) - r.Z.Agur (r.Kyafar)
   Agur     2850  1A       r.Z.Agur - r.YU.Agur
   Agurskij   2850  1B sk     r.YU.Agur - r.V.Agur

            4.3.YUzhnye i zapadnye otrogi
   SHhuanta   2750  1A tr-os    Zagedanskie oz. - r.Zagedanka
   Beryu-Aush      n/k      Bogoslovskaya balka (r.B.Zelen-
                    chuk) - pos.Arhyz (r.B.Zelenchuk)

              5.Bzybskij hrebet
   Dzyshra       n/k      r.Dzyshra (r.Bzyb') - Bzybskoe
                    karstovoe plato (r.Hipsta)
   YApshu    2200  n/k*      r.Reshava (r.Bzyb') - r.Hipsta
                    Vesnoj 1A sn
   Gudautskij  1500  n/k      r.Reshava (r.Bzyb') - r.Aapsta
                    Vesnoj 1A sn


                 - 50 -

-----------------------------------------------------------------------
    1     2     3          4
-----------------------------------------------------------------------
   Dou     1392  n/k      r.Bzyb' - r.Doulyakvara (r.Z.
                    Gumista). Vesnoj 1A sn
   Achauchar   1900  n/k      Pastbishcha S. sklona Bzybskogo
                    hr. - r.Doulyakvara (r.Z.Gumista)
   Muhursha   2150  n/k      Pastbishcha S. sklona Bzybskogo
                    hr. - r.Ahips (r.Z.Gumista)
   CHedym Z.   2650  1B sk     Ozernye cirki CHedyma - r.Ahips
                    (r.Z.Gumista)
   CHedym V.   2730  1B ld-sk    Ozernye cirki CHedyma - r.Ahips
                    (r.Z.Gumista)
   CHedym S.   2680  1A os     Ozernye cirki CHedyma - r.Gerva-
                    nta (r.Bzyb')
   Gervanta   2550  1A os     r.Gervanta (r.Bzyb') - r.V.Gu-
                    mista
   CHha     2550  1A os     r.Gervanta (r.Bzyb') - r.V.Gu-
                    mista
   Kama     2550  1B sk-os    r.Gervanta (r.Bzyb') - r.V.Gu-
                    mista
   Mcra Z.   2550  1A tr-os    r.Gervanta (r.Bzyb') - r.Z.Mcra
                    (r.Bzyb')
   Mcra YU.   2570  2A sk     r.Z.Mcra (r.Bzyb') - r.V.Gumista
   Mcra-Lykama 2390  1A os     r.Sr.Mcra (r.Bzyb') - r.Lykama
                    (r.V.Gumista)
   Mcra V.   2550  1A os     r.V.Mcra (r.Bzyb') - r.V.Gumista
   Poperechnyj  2600  1B sk     r.V.Mcra (r.Bzyb') - r.Ubush
                    (r.Bzyb')
   Himsa    2450  n/k      r.Ubush (r.Bzyb') - r.V.Gumista
   Vegener   2700  1B sk-os    r.Ubush (r.Bzyb') - oz.Himsa
                    (r.V.Gumista)
                    /Vesnoj lavinoopasen/
   Bzyb'-Kela- 2780  1B sk-ld    r.Ubush (r.Bzyb') - led.Himsa
   suri                (r.Kelasuri)
   Kapyshistra  2780  1B sk     L.istok r.Psykva (r.Bzyb') -
                    led.Himsa (r.Kelasuri)
   Kelasuri   2500  1A os     r.Psykva (r.Bzyb') - r.Kelasuri
                    Vesnoj 1B sn
   Achadara   2300  n/k      r.Amtkel - r.Shapach (r.Kelasuri)
                    po hr.Shapach                 - 51 -Nomer  Nazvanie  Nomer      Izmeneniya po razdelu
vnutri  perevala  izmen. -------------------------------------------
rajona  po knige  razdela   Bylo   ! Novyj tekst
-----------------------------------------------------------------------
 1    2      3     4        5
-----------------------------------------------------------------------
                 KAVKAZ
               ZAPADNYJ KAVKAZ
              3.Teberda, CHhalta
             3.3.Hrebet Mysty-bashi
 3.3.3 Halega     3  3000       3027
            4  r.Hadyuka ...   r.Halega ...

             3.4.Teberdinskij hrebet
 3.4.3 Hadzhibej S.  8  ...       led.Hadzhibej (r.Hadzhibej) -
                      ur.Dzhuguturlyuchat (2-j P.
                      pritok r.Ullu-Marka
                      k yugu ot v.Hadzhibej-bashi
 3.4.4 Hadzhibej YU.  8  ...       bezym.led. YU-Z oz.Hadzhibej
                      (r.Hadzhibej) - vost. istok
                      r.Ullu-Marka

              3.8.CHhaltskij hrebet
 3.8.2 SHoudidi    8  ... - r.Ulamba .. ... - r.Kulamba ...
 3.8.4 Sibistavi   2  Sibistavi    Sibista
            8  ... - r.Ulamba .. ... - r.Kulamba ...

                4.Gvandra
              4.1.Glavnyj hrebet
 4.1.1 Gondaraj-Klych 8  ...       led.Gondaraj (r.Gondaraj) -
                      r.Klych. Osen'yu 2A ld
 4.1.6 Murzuk     4,6 2B,       2A* ld-sk,2B ld-sk
            8  ...       led.Indryukoj (r.Z.Kichkine-
                      kol, r.Indryukoj) - r.Andar-
                      hua (r.Saken)

              4.5.Kodorskij hrebet
 4.5.7 Kabirvash    2 Kabirvash     Kabirvash V.
            4 1A        1B ld-os                 - 52 -

-----------------------------------------------------------------------
 1    2      3     4        5
-----------------------------------------------------------------------
              CENTRALXNYJ KAVKAZ
             3.Bezengi, Caner, ...
              3.10.Svanetskij hr.
 3.10.1 Vahushti    2  Vahushti     Vahushti-3
            8 pr.r.Koreldash ... led.YU.Nuamkuam (r.Inguri) -
                      pr.pritok r.Korel'dash.
                      mezhdu v.3877 i v.3152

               VOSTOCHNYJ KAVKAZ
               3.Massiv CHauhi
 3.7  CHauhi V.    4  2B sn-sk     3A sn-sk

           6.Pirikitel'skij i Snegovoj hr.
 6.26  Bucibaci YU.  4  1B*        2A
            8  r.Gakko - led. hr.Bucibaci, r.Gakko -
              Diklos ...   r.CHero. S. v.Bucibaci Uzl.
 6.34  Zain      8  r.Gadyri ...  Pr.istok r.CHandyri (r.Ken-
                      hi) - r.Gaderi
 6.35  Kenhi     8  r.Gadyri ...  r.Gaderi ...

               7.Bogosskij hr.
 7.4  Bogosskij   2  Bogosskij    Hilotli
 7.26  Izani        Iz®yat' iz perechnya v svyazi s prokladkoj a/d
 7.27  |l'bokskij     Iz®yat' iz perechnya v svyazi s prokladkoj a/d
 7.39  Zigitli    4  2B*       3A
 7.47  Tlisi      Iz®yat' iz perechnya v svyazi s prokladkoj a/d
 7.48  YAnavan     4  n/k       1A

              8. Hrebet Nukatl'
 8.10  Koloro-    5-7  -       1A sn-os
    sol'skal S.
 8.17  Zizdaak    2  Zizdaak     Kvenish
            8  ... - r.Temir,  ...,r.Matlab -
              r. ...      r.Temir (Kvenish), ...
 8.25  Simgakal    2  Simgakal     Cimgudakal
            8  hr.Cemaror ...  r.Cemaror, r.Kolorosol',
                       hr.Kolob - ...
 8.29  Maglab     2  Maglab      Matlab                 - 53 -

-----------------------------------------------------------------------
 1    2      3     4        5
-----------------------------------------------------------------------
             9.Hrebty Bishnej i SHalib
 9.1  Taklik     4  2B ld-sk     1B sn-os
 9.4  Podozerskogo    isklyuchit'
 9.18  Lyuguvu     2  Lyuguvu      Rohshi
            8  r.Risor, r.Dus- r.Risor, r.CHahab, hr.Kanar
              rah ...     - r.Rohchinu, r.Camtior
 9.19  CHil'di     8   ...      ..., hr.Kanar - r.Rohchinu,
                       r.Camtior

           10.Samurskij hr. i ego otrogi
 10.4  Taklik Verhn. 4  2B        2A
 10.6  Hashharva    4  1B        2A
 10.8  Hashharva S.  4  1B        2A

            11.GKH (... do Bazardyuzyu)
 11.11 Mushak        isklyuchit'
 11.28 Gumilevskij  4  n/k       1A sk-os

             13.Vostochnye otrogi GKH
 13.10 Kirioti    4  2A        1B
 13.11 Cinazul    4  1B        2A
 13.23 Vetluh     2  Vetluh      plecho Malkamuda
 13.35 Gil'      2  Gil'       Gilh
            4  n/k       1A sk-os
 13.50 Burshagskij     isklyuchit'
 13.53 SHahdagskij   4  2A        1B sn-sk-os
 13.55 Kyzylkaya Z.  8  r.Kusarchaj ...  r.Kusarchaj, hr.Myhtokyan -
                       r.Chuamysh, r.Kudialchaj
 13.62 Kursantov   4-7 1B ...      vezde 1A sk-os
 13.49 Dzhufudag    1  13.49      10.hhh
 13.51 SHaro      1  13.51      10.hhh

                PAMIRO-ALAJ
              GORNYJ UZEL TAKALI
              1.Zeravshanskij hr.
               1.1.Osnovnoj hr.
 1.1.3 Rivut     4  2A        1B ld-os
 1.1.5 Docherej    4  2B        2B* ld-sk-os  P.o.                 - 54 -

-----------------------------------------------------------------------
 1    2      3     4        5
-----------------------------------------------------------------------
 1.1.6 Golirud    2  Golirud     Golirud V. (vost.sedlo)
            3   -       3900
            4  1B        1B ld-os
 1.1.8 Volzhskij    2  Volzhskij koms... Volzhskij komsomolec (Olim-
    komsomolec              piada-80)
 1.1.9 Olimpiada-80    isklyuchit'
 1.1.10 Lyubimyh    4  3A        2B* ld-sk
 1.1.17 Burevestnik  4  2A        2A*
 1.1.18 Sedlo Takali  4  2B        2A
 1.1.19 Sentyabr'skij  4  1B*       1B
 1.1.20 Volgan     4  1B*       1B

           1.2.Sev. otrogi Zeravsh. hrebta
 1.2.4 Padask-Poen  4  n/k       1A
 1.2.10 Plakarnyj   9   -        Po S-Z sk-ld stene
     vtoraya stro- 4           2B sk-ld
     ka - v-t proh.9           p.o. obhod sk-ld steny

               2.Gissarskij hr.
              2.1.Osnovnoj hrebet
 2.1.11 Sardaj-Miena  4  1A        n/k
 2.1.12 Zahob     3  3800       3200
            4  1A        n/k
 2.1.20 Gastello  dobavlen v-t prohozhdeniya 2B  cherez led.YAgnob M.

         2.3.YUzh. i vost. otrogi Gissarskogo hr.
 2.3.1 Lyajlyakul'   4  1A        n/k

              4.Karateginskij hr.
 4.4  Zor-Kamar   8  r.|l'bosh ...   r.Mudzhiharf S.(r.Sorbo) -
                       r.Mudzhiharf YU. (r.Vahsh)
            4  1A        1A tr

                 PAMIR
              5.Darvazskij hrebet
              5.1.Osnovnoj hrebet
 5.1.7 Bunaj     4,5 2A,2B      1B*,2A
                 - 55 -

-----------------------------------------------------------------------
 1    2      3     4        5
-----------------------------------------------------------------------
              5.2.Severnye otrogi
 5.2.12 Lushnikova O.  4  3B        2B*
 5.2.13 Surajsha YU.   4  1B*       3B
 5.2.14 Rudneva O.   4  2B*       1B*

               5.3.YUzhnye otrogi
 5.3.2 Gufuf-Bunaj  4  2A*       1B*

             8.Hrebet Severnyj Tanymas
              8.1.Osnovnoj hrebet
 8.1.6 Kyzkurgan Z.  8 ...Vostochnee v.5703 ... Zapadnee v.Kyzkurgan
                         (5726)
 8.1.7 Stroitel'   8 ...Zapadnee v.Kyz- ... Vostochnee v.5703
              kurgan (5726)

                TYANX-SHANX
              SEVERNYJ TYANX-SHANX
          Zailijskij Alatau i Kungej-Alatau
     2.Zailijskij Alatau (vost. CHiliko-Keminskoj peremychki)
 2.76  Talgarskij proval 4 3B        3A*

             CENTRALXNYJ TYANX-SHANX
         2.1.Central'naya chast' hr. Terskej-Alatau
 2.1.36 Slonenok    4  3A        3A*

         2.2.Severnye otrogi hr. Terskej-Alatau
 2.2.11 Armejskih tu- 4  2B        2A
    ristov

               4.Massiv Kujlyu
 4.27  Orojsu lozhn.  4  3A(2B)      2B

                 ALTAJ
              3.Katunskij hrebet
              3.1.Mul'tinskij uzel
 3.1.19 Pereval'nyj  4  1A        1A os
            8  r.Krepkaya - r... oz.Krepkoe - r.Sobach'ya
                       Bystraya                 - 56 -

-----------------------------------------------------------------------
 1    2      3     4        5
-----------------------------------------------------------------------
 3.1.20 Holodnyj Belok 4  n/k       n/k tr-os
            8  r.Sobach'ya ...  r.Proezdnaya Mul'ta - r.
                       Zajchiha (Zajchenok)
 3.1.26 Mul'tinskij Z. 4  1B        2A sk-ld
            8  oz.Verhn. ...  r.Tal'men'ka - oz.Verhn.
                       Mul'tinskoe (zap.sedlo)
 3.1.27 Noril'chan   4  1B        1B sk-ld
            8  oz.Verhn. ...  r.Tal'men'ka - oz.Verhn.
                       Mul'tinskoe (sredn.sedlo)
 3.1.60 Gastello    4  2A        1B ld-os
            8  L.pr.r.Salaksu ..L.pritok r.Tyugen'su ...

              3.2.Kuraganskij uzel
 3.2.29 Nemyckogo Z.  8  ...- P.pritok ... ... - L.pritok r.Joldo YU.
                       ili ruch.Sergeksu
 3.2.30 Nemyckogo YU.  8  ... - led.Verh... ... - P.pr.Verh.Volgana

              3.3.Beluhinskij uzel
 3.3.2,3.3.3      8 Vmesto led.Kucherlinskij V. - led.Koni-Ajry V.
 3.3.6 Vektor     4  3B        3A* sn-ld
            8  ...       led.Myushtu-Ajry - Z.plato
                       po ledopadu Myushtu-Ajry.P.o.
 3.3.7 Pamyati novo-  4  3B        3B sn-sk-ld
    kuzneckih tur. 8  ...       led.Akkemskij - Z.plato
                       (po V.kontrforsu p.20-letiya
                       Oktyabrya)
 3.3.10 Plato     2  Plato      20-letiya Oktyabrya
            4  3A        3A sn-sk-ld ili sn-ld
            8  ...       dva v-ta vyhoda na plato:
                       1.s led.Leonida po zap.
                       kontrforsu cherez vershinu;
                       2.s led.Myushtu-Ajry cherez
                       kontrfors po firnovoj ter-
                       rase nad led.Leonida s vy-
                       hodom vost. vershiny
 3.3.11 Krylenko    2  Krylenko     Myushtu-Ajry
            4  3B        2B sn-ld
            8  ...       V.vetv' led.CHernyj - Z.pl.
                       (k vost. ot v.Myushtu-Ajry)


                 - 57 -

-----------------------------------------------------------------------
 1    2      3     4        5
-----------------------------------------------------------------------
 3.3.12 SHukshina    4  3B        2B sn-ld
            8  ...       Z.plato - Centr.plato.Mezh-
                       du Z.Beluhoj i S.bugrom)
 3.3.28 Akkemskaya stena 4  3B        3B* sn-ld
            8  ...       led.Akemskij - Centr.plato

 3.3.48 Beluhinskij  4  3A        2B sn-ld-sk
            8  ...       V.plato (verh.led.Mensu) -
                       Centr.plato. Mezhdu v.Raz-
                       del'noj i v.V.Beluha

          3.4.Vostochnaya chast' Katunskogo hr.
 3.4.1 50 let KPSS  4  2B        2A*
 3.4.15 Sparta     2  Sparta      SpartakLast-modified: Tue, 16 Apr 1996 09:35:44 GMT
Ocenite etot tekst: