Oglavlenie fajla ( /WEBMASTER/html20new.txt )


  • Dopolneniya, voznikshie v novyh versiyah HTML
  • Frejmy
  • EXTENSIONS TO HTML 3.0
  • NEW FONT STYLE ELEMENTS
  • PARAGRAPH ATTRIBUTES
  • CLIENT-SIDE IMAGE MAPS
  • HTTP FILE UPLOAD

  • Size: 10352 bytes
    Last-modified: Thu, 27 Jun 1996 11:00:45 GMT