Оглавление файла ( /STRUGACKIE/bolg_volny.txt )


 • аРКАДИЙ И бОРИС сТРУГАЦКИ. въЛНИТЕ УСМИРЯВАТ ВЯТъРА (НА БОЛГАРСКОМ)
 • вЪведение
 • пЪрви документ
 • втори документ
 • трети документ
 • донесение-доклад
 • четвЪрти документ
 • донесение-доклад
 • малая пеша. 6 май 99 година. рано сутринта
 • x x x
 • малая пеша. 6 май 99 година. шест часЪт сутринта
 • x x x
 • малая пеша. сЪщият ден. 8 часЪт сутринта
 • кабинетЪт на началника на отдела за извЪнредни произшествия.
 • пети документ
 • шести документ
 • седми документ
 • осми документ
 • донесение-доклад
 • отделЪт за извЪнредни произшествия, работна стая "д".
 • домЪт на тойво глумов
 • x x x
 • девети документ
 • донесение-доклад
 • десети документ
 • важно!
 • единадесети документ
 • работна фонограма
 • x x x
 • дванадесети документ
 • донесение-доклад
 • тринадесети документ
 • до началника на отдела
 • отделЪт за извЪнредни произшествия, работна стая "д".
 • четиринадесети документ
 • донесение-доклад
 • петнадесети документ
 • до началника на отдела за извЪнредни произшествия
 • шестнадесети документ
 • седемнадесети документ
 • работна фонограма
 • осемнадесети документ
 • донесение-доклад
 • деветнадесети документ
 • поверително!
 • двадесети документ
 • работна фонограма
 • двадесет и пЪрви документ
 • свердловск
 • двадесет и втори документ
 • донесение-доклад
 • двадесет и трети документ
 • до президента на сектора урал-север при кк-2
 • двадесет и четвЪрти документ
 • комкон-1
 • и последният документ

 • Size: 321116 bytes
  Last-modified: Fri, 12 May 2000 04:02:22 GMT

  И кусочками по 40Кб: [1][2][3][4][5][6][7][8]